آرشیف

2015-6-25

jameghor

جشن "شگوفه ها" در لیسه عالی رهنور نور ولسوالی لعل وسر جنگل

محمد حسین واعظی

به تاریخ 25.9.1391 از ختم سال تعلیمی 1391 طی یک محفل بزرگ که به ابتکار مسئولین لیسه عالی رهنورد نور برگزار شده بود تجلیل بعمل آمد، این محفل که برای اعلام نتایج امتحان سالانه و معرفی شاگران نمره اول الی سوم هر صنف بر گزار شده بود با حضور پر شور مردم و اولیا شاگردان تدویر و باتلاوت آیات قران شریف توسط قاری گلثوم جعفری آغاز گردید و سپس الحاج احمد حسین “دانشیار” سرپرست ولسوالی لعل وسرجگل به ایراد سخنرانی پرداخت، ایشان معارف را رکن اساسی جامعه دانسته در ضمن از مسئولین و معلمین لیسه عالی رهنورد نور عمیقاً تشکر و قدر دانی نمود که با ایجاد این لیسه و ارایه تعلیم و تربیه معیاری تغیرات چشم گیری در عرصه تعلیم و تربیه در ولسوالی لعل وسرجنگل بوجود آورده است ایشان ضمن اهداء تشویقانه برای شاگران نمره اول الی سوم، اولیای شاگردان را در بهبود تعلیم و تربیه فرزندان شان توصیه نمود در ادامه آمنه “امید”
از متعلمین لیسه نسوان مرکز لعل ضمن تشکر بخاطر برگزاری محفل ختم سال تعلیمی، ایجاد لیسه عالی رهنورد نور را گامی ارزش مندی در بهبود تعلیم و تربیه دانسته از تغیرات بوجود آمده و بر نامه های مفید لیسه ابراز قدر دانی نمود.
در اخر محمد حسین “واعظی” مدیر اداری و مالی لیسه رهنورد نور ضمن ایراد سخنرانی پیرامون اهمیت تعلیم و تربیه و شرایط آموزش و پرورش در افغانستان، نهاد های خصوصی آموزشی را یک ضرورت و نیاز در معارف افغانستان خواند و سپس به توضیح کار کر د ها و فعالیت های انجام شده لیسه از بدو تاسیس و خصوصاً در سال تعلیمی 1391 پرداخت و موفقیت ها، دست آورد ها، نواقص و چالش های را که لیسه در طول یک سال تعلیمی داشته به صورت واضح و شفاف برای مردم و اولیای شاگردان بیان داشته گزارش مالی را به تفصیل نیز ارایه داشت.
سپس پلان و پروگرام های را که اداره لیسه برای سال تعلیمی 1392 روی دست دارد تحت 3 فکتور غرض آگاهای برای مردم و اولیای شاگردان توضیح داد:
1- تجهیزات و امکانات مهیا ساخته شده برای تسهیلات تعلیمی و تدریسی به شمول مواد و ممد درسی و لابرا توار.
2- برنامه های تدریسی به شمول صنوف اختصاصی کمپیوتر و انگلیسی.
3- شرایط و معیار جذب شاگردان از صنف اول الی صنف نهم برای سال تعلیمی 1392

در ادامه شاگردان که در امتحانات سالانه مقام اول، دوم و سوم در صنف مربوطه از آن خود کرده با توزیع جوایز و تحسین نامه ها تشویق شده بر علاوه شاگردان اول نمره بدون فیس و شاگردان دوم و سوم نمره با تخفیف 50% فیس در جریان سال 1392 از امتیازات بر خور دار می باشد.

در آخر محفل با دعائیه محترم غلام رضا “محمدی” ریس کمیته والدین لیسه رهنودر نور به پایان رسید.

محمد حسین “واعظی”
مدیر مالی و اداری لیسه رهنورد نور