آرشیف

2014-12-14

كميسيون مستقل حقوق بشر

تدویر کارگاه سه روزه " صلح و حقوق بشر" در ولایت غور

گزارش: محمد جواد علوی
 

کارگاه سه روزه صلح و حقوق بشر با اشتراک سی تن از متعلمین، محصلین، معلمین و فرهنگیان ولسوالی تیوره ولایت غور، بتاریخ 22 سنبله 1393 با صحبت های جواد "رضایی" رئیس دفتر ولایتی غور کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اختتام یافت. 
جواد رضایی که در ختم این کارگاه سه روزه با اشتراک کنندگان صحبت می نمود، گفت:" شما دراین سه روز با اساسات حقوق بشر، حقوق زن و حقوق حقوق اطفال آشنا شده اید. انتظار ما از شما این است، تا آموخته های خویش را در سطح روستا ها وقریه ها با مردم شریک سازید".
دراین کارگاه سه روزه صلح و حقوق بشر، سی تن از اشتراک کنندگان ( 12 زن و 18 مرد) از ولسوالی تیوره ولایت غور، با مفاهیم و تاریخجه حقوق بشر، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، حقوق هژده گانه بشری ، از دواج های اجباری وزیر سن قانونی، قانون منع خشونت، حقوق بشری اطفال، کشور های بعد از جنگ، صلح و اخلاق حقوق بشری اشنا شدند. در طول سه روز کارگاه علاوه بر ارائه مفاهیم فوق الذکر، کا رگروپی در مورد اضرار ازدواج های زیر سن و همچنین مشی صلح نیز از دیگر مضامینی بود؛ که دراین کارگاه یاد شده مرور گردید.
در ارزیابی ای که در اختتام این کارگاه صورت گرفت، اشتراک کنندگان به سوالاتی که از آنان صورت گرفت، جواب های قانع کننده دادند و میزان آشنایی شان با مفاهیم ارائه شده، قابل تحسین بودد. یکی ازاین اشترک کنندگان نوشته است:" حق به معنای طلب و صلاحیت آمده و حق به معنی طلب آمده است و…". دیگری نیز نوشته اسـت:"شایعات را شنیده بودم، که کمیسیون مستقل حقوق بشرخانمها را طلاق میدهد؛ این حرف یک شایعه بود. فهیمدم که این نهاد فقط بررسی می کند ومشکلات را حل می کند. طلاق و تفریق از صلاحیت محکمه است ". همچنین یکی از خانمهای اشتراک کننده نوشته است:".. آموختیم که یک زن در اسلام چقدر حق دارد و… و عوامل خشونت های خانوادگی را فهمیدیم و پیامد های خشونت های خانوادگی علیه زنان را بخوبی دانستیم و…"
درپایان کارگاه سه روزه آموزشی صلح و حقوق بشر که از سوی بخش تعلیمات ومطبوعات دفتر ولایتی غور، برای فرهنگیان ولسوالی تیوره این ولایت برگزار شده بود، سه تن از اشتراک کنندگان به نمایندگی از جمع درمورد برگزاری واستفاده ازاین کارگاه چنین ابراز نظر نمودند:
مینا حبیبی گفت:" قبلا نمی توانستم استدلال کنم، که حقوق بشر یک نهاد ملی واسلامی است! اما حالا این استدلال را داریم که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک نهاد ملی و اسلامی است و جز بدنه دولت است".
صدیقه ناظری:" موضوع جالب برای خودم، که تنبیه زن در اسلام خوب نیست وبنا به سفارش پیامبر گرامی اسلام ، اگر زن را تنبیه می کند، با دو انگشت ویا چوب مسواک باید بزند و نه بیشتر!"
خدای رحیم شیرزاد:" ما چیز های زیادی را آموختیم وا گر ما به این داشته ها عمل کنیم ، یک زندگی با سعادت می توانیم داشته باشیم. ما این چیز های را که آموختیم به قریه های ولسوالی خود انتقال می دهیم".
پایان

 

تدویر کارگاه سه روزه

 

تدویر کارگاه سه روزه

 

تدویر کارگاه سه روزه