آرشیف

2014-12-21

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

بمناسبت افتتاح دفتر ولایتی بنیاد جهانداران غوری درشهر قلعه نو مرکز بادغیس

 

بمناسبت افتتاح دفتر ولایتی بنیاد جهانداران غوری درشهر قلعه نو مرکز بادغیس

هموطنان گرامی بادغیسیان عزت مند خانم ها و آقایون !
نهایت خرسندیم که به همت شما رادمردان ولایت باستانی بادغیس دفتر ولایتی بنیاد جهانداران غوری را در شهر زیبایی قلعه نو می گشائیم، امید واریم گشایش این دفتر بهانه ی باشد در جهت تحکیم وحدت و همبستگی تمام اقوام ساکن در بادغیس و زمینه باشد برای حل منازعات و اعمار صلح سراسری در کشور.
دوستان و هوا داران محترم بنیاد فرهنگی جهانداران غوری ؛ ناگفته پیداست که تمام کشور های جهان دارای فرهنگ و تمدن مخصوص بخود بوده و می باشند، فرهنگ هر کشورمبین هویت تاریخی آنست، سرزمین تاریخی غور بنوبه خود دارای فرهنگ، تمدن و دست آورد های بخصوص خود بوده، جبر تاریخ و بی تفاوتی ها، سرنوشت رقم زنان غور هزار چشمه، غوریکه کوه سارانش سر بفلک می ساید را بفراموشی سپرده اند، اما به همت دانشمندان و فرهنگیان غور برای اولین بار بتاریخ 23- 24 حمل 1388 (سیمینار علمی، تحقیقی امپرا طوری غوری و جایگاه آن در تاریخ، تمدن و فرهنگ افغانستان ) را درکابل تدویر نمودند، در این سیمینار پیام رئیس جمهور افغانستان آقای حامد کرزی، پیام مجلسین شورای ملی، سفارت کبرای جمهوری اسلامی ایران،پوهنتون البیرونی، والی و محصلین ولایت غوربه استقبال از این سیمینار قرائت گردید.
بعد از ختم این سیمینار تاریخی تمام فرهنگیان و قلمبدستان در فکر آن شدند تا یک سازمان اجتماعی، فرهنگی و مدنی را از نام بزرگان باعزت و سلاطین با سلابت غوری ها ایجاد و در پخش و نشر ، معرفی و شناسایی هویت غوری ها قدم های استواری بردارند.
بالاثر در سال 1390 بنیاد فرهنگی جهانداران غوری در کابل و درهمان سال بنیاد فرهنگی حوزه غرب درهرات و درسال 1391 در ولایت فاریاب این بنیاد اساس گذاری و به فعالیت آغاز کردند.
اینک در آغازین روزهای سال 1392 به همت و پایمردی شما عزیزان شاهد گشایش سومین دفتر بنیاد جهانداران غوری درولایت باستانی و سر زمین برکت و عزت بادغیس هستیم؛ هیأت رهبری مرکزی و هیأت رهبری حوزه غرب بنیاد جهانداران غوری ایجاد دفتر بنیاد را در ولایت بادغیس بفال نیک گرفته و برای فرد فرد بادغیسیان شرافتمند تبریک و تهنیت میگویند.
علاوه باید کرد که : در رابطه به سلاطین غورو دوره طلایی امپراطوری آنها(163) کتاب، اثر و جزوه از طرف دانشمندان و تاریخ نگاران کشور های خارجی چون فرانسوی ها، ترکها، عربها، انگلیسها، تاجیکستانی هاو خود افغانها نوشته شده است که بزرگترین دوره تاریخی در روند حکومت داری خوب غوری هارا معرفی نموده اند.
یکی از بارزترین شاخصه غوری ها شرفیابی آنها به دین مقدس اسلام در عصر خلافت حضرت علی (ک) است که در سال 63 هجری اتفاق افتاده است و این افتخار به اساس نامه آن حضرت ، با مطالعه عمیق ودرک ژرف رهبران غوری بوده است.
نقطه دیگری که لازم بیاد آوریست درزمان خلافت اموی ها از فراز تمام منابر کشور های اسلامی علیه خاندان نبوت تخریب صورت گرفته و این خاندان بلند مرتبت را توهین می نمودند، اما غوری هاحرمت و احترام خاندان را با تمام قوا حفظ و احترامش را جاری و خطبه را افتخارانه بنام خاندان رسالت و نبوت جاری نگهداشتند. 
در این زمینه فخرالدین مبارکشاه شیوه ها، رشادت ها و استحکام اسلامی غوری ها را به نظم آورده که جای دارد درین مقطع منحیث تاریخ به سمع شما رسانیده شود.

به اسلام در هیچ منبر نماند
که بروی خطیبی همی خطبه خواند
که برآل یاسین بلفظ قبیح
نکردند لعنت فصیح و صریح
دیار بلندش ازآن شد مصئون 
که از دست هر ناکس آید بیرون
ازآن جنس هرگزدرآنکس نگفت
نه در آشکارا، نه اندر نهفت
نرفت اندرو لعنت خاندان
بدین برهمه عاملش فخردان
مهن پادشهان با دین وداد
بدین فخردارند نه اندر نژاد

در پایان یکبار دیگر افتتاح بنیاد ولایتی جهانداران غوری را در ولایت بادغیس که یک نهاد غیر سیاسی ،غیر وابسته مستقل، فرهنگی و مدنی است، به همه مردم شرافتمند اعم از جوانان،زنان،سران اقوام و هواداران این بنیاد مجد دأ تبریک عرض نموده، ار مقام محترم ولایت، ریاست های محترم دولتی، نهاد های جامعه مدنی و تمام اقشار صلحدوست صمیمانه آرزو مندیم، حمایت و همکاری خود را با این نهاد ادامه داده و در کار های فرهنگی آنرا مساعدت نمایند.

دیپلوم انجینیر عبدالرحمن غوری
رئیس عموی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری شهر کابل/ افغنستان