آرشیف

2014-12-22

jameghor

اعلامیۀ ارگان مـلی و اجتماعی جوانان ولایت غـور

کیمیته ولایتی ارگان ملی واجتماعی جوانان افغانستان در ولایت غور

 
  
هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق
ثبت اســت برجـــریدۀ عالم دوام ما !!
 
 

ارگان ملی و اجتماعی جوانان افغانستان ، دفتر ولایتی غور، شهادت نا بهنگام  و جانگدازِ دو تن از فرزندان رشید و مبارز سرزمین مرد خیزافغانستان، جنرال محمد داوود داوود و جنرال شاه جهان نوری وهمراه هان شان را به کافۀ ملت مسلمان و شهیدپرور وخانواده و دوستان شهداء تسلیت عرض می کند.
دشمنان افغانستان با این عمل نابخشودنی و زبون خود یکبار دیگر خصومت ذاتی خویش را با مردم عزیز ما ، ثابت ساختند وآشکارنمودند که دشمنان سوگند خوردۀ  صلح و آرامش این کشور، هرگز از اعمال جنایتکارانه و بدنام خویش دست برنخواهند داشت و رفاه وسربلندی این مرز وبوم را تحمل نخواهند توانست. جنایتکاران باید بدانند که راه شهداء همیشه ادامه خواهد داشت و افغانستان فرزندان مبارزی دیگری هم خواهد داشت که پرچم آزادی و بیرق سربلندی وافتخار و وطن دوستی را در کوهپایه های آن  برافراشته نگهداشته و به بیگانه گان اجازه ندهد که نوامیس ملی وداشته های فرهنگی وکشوری ما را لگدمال نمایند. جنرال داود وجنرال نوری درتمام دوران جهاد و مقاومتِ مردم افغانستان،  وهمچنان در دورۀ سازندگی وعمران کشور، مردانه برای این میهن مقدس مبارزه کردند و سرانجام به خاطر افغانستان جان های عزیز شان را ازدست دادند. خداوند بزرگ روح بزرگ آن ها را شاد وخوشنود نگهدارد.
 
زنده و سربلند باد افغانستان!