آرشیف

2016-1-23

جمشید زمانی"الف هه"

….

ب یاد عزیزانم که در جنگ جهل شهید شدن.
*
*
*
*
*
فرخنده،رخشانه و یاهم جمشید
چه فرقی میکند
وقتی صدور حکم از زبان
ماده سگی بنام "مفتی"
و نعره الله و اکبر از زبان
توله سگانی بنام"آخند و طالب"
بیرون میاید
و وقتی زیر خرواری از سنگ و کفش،چوب
به زانو در بیایی
چه فرقی میکند دستت را خدا بگیرد و یا هم شیطان!
ب راستی اسلام واقعی کجاست؟؟

پ ن: عزیزانم ما تا همیشه شما هستیم.