کتابخانه

2018-1-9

Shahla Latifi

Apple Orchard

اولین مجموعه شعر من به زبان انگلیسی با عنوان (باغ سیب)  به چاپ رسید. به زودی امکان ورق زدن و مشاهده برخی از صفحات کتاب به صورت آن لاین در این صفحه نیز ارائه خواهد شد و همچنین در عرض یکماه به مرور کتاب بر روی شبکه های دیگر فروش کتاب از جمله وب سایت های

www.amazon.de و www.amazon.co.uk 

و سپس در دیگر فروشگاه های زنجیره ای (مانند  و همچنین وب سایت های دیگر عرضه محصولات فرهنگی قرار خواهد گرفت

https://www.amazon.com/Shahla-Latifi/e/B011252QEE

Title: Apple Orchard
Author: Shahla Latifi
Editor: Kristen Hamilton
Cover Design: Robin E. Vuchnich
Publisher: Supreme Art, Reseda, CA
December 2017

 

مرتبط کتاب