آرشیف

2019-10-21

محمد عالم افتخار

مــــا برای زیستن در عصر مدرن؛ تکامل نیافته ایم!

مــــا برای زیستن در عصر مدرن؛ تکامل نیافته ایم!

( در زمین ؛ در فضا ــ برخ 4 )

دو زن فضا نورد که توسط سفینه فضایی ناسا به ایستگاه بین المللی فضایی رفته اند؛ طی روز های اخیر؛ مستقلانه یعنی بدون کدام همکار و رهنمای مـرد؛ ماموریت مهم ترمیم سیستم انرژی خورشیدی این ایستگاه را که آسیب دیده و از کار افتاده بود؛ موفقانه به انجام رسانیدند.
یاد آور میشود که برای انجام این ماموریت لازم بود؛ زنان فضا نورد؛ از محفظه حامل خود بیرون شده وسایل مربوطه را با خود حمل نمایند و در همانحال و در بیوزنی کامل خود را به محل معینهِ ایستگاه فضایی بین المللی برسانند و با انجام خدمات واپس به جای خویش باز گشت نمایند. تفصیل بیشتر اندکی بعد می آید.
 
***********
محترم حبیب الرحمن دانش آموز یکی از دانشگاه های خصوصی مزار شریف طی ایمیلی؛ عنوانِ «ما برای زیستن در عصر مدرن؛ تکامل نیافته ایم!» را به تمسخر گرفته پرسیده اند؛ آیا ما برای زیستن در کدام مدنیت دیگر؛ «تکامل یافته ایم!؟»، اصلا آیا ما بویی از شهری و مدنی شدن برده ایم؟ آیا ما قبیله و قوم کوچی و کوهی و صحرایی درست و حسابی شده ایم.
متأسفانه این متن تا مورد سوال قرار دادن آدم شدگی و به انسانیت رسیدگی «ما» ادامه یافته است گویا تازه ترین ثبوت آن برپاداشتن جهنم بر نماز گزاران در هسکه مینه ننگرهار(با هفتاد کشته تیت و پرک شدهِ جای درجا و همین قدر مجروح و معیوب و مضروب جسمانی و روانی) و نظایر جهادی چهل ساله خورد تر و بزرگتر آن در افغانستان بی صاحب و بی سرحد و بی قانون و کج تهداب شمرده شده است. ایشان کثیری «بد تر از بوزینه» را خاطر نشان ساخته اند که پرستنده و بوت پاک و … مال و حتی «جانفدای» دزد ترین و آدمکش ترین و بد اخلاق ترین … جانواران دوپای «جهاد آورده و باد آورده و عرب پرست و بت پرست» استند. متأسفانه نشر همه آنچه ایشان فرموده اند مفید و سازنده نیست.
لذا با دونقل قول از رؤسای دو قدرت بزرگ دنیای امروز که به استناد گرفته اند؛ صفحه برقی ایشان را می بندم:
"رئیس جمهور امریکا ترامپ:-
اکنون افغانستان ناامن‌تر، بی‌ثبات‌تر و نامحفوظ‌تر است. جنرال امریکایی باری برایم گفت؛ بهار جنگ سخت ‌تر خواهد شد، گفتم خوب اینها کار(عادی) هزاران ساله افغان‌ (هـ)است که از کوه‌ها پایان شده و می‌جنگند و جنگجویان خوبی اند، از روسیه بپرسید که افغان‌ها جنگجویان سخت‌ اند؟

 

ادامه مطلب در اینجا