آرشیف

2021-11-23

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

مرحوم عبدالقادر آخوندزاده

 

عبدالقادر آخندزاده پسر مرحوم مغفور ملاجمعه آخوند اهل دهک، که درحومه های شمالی شهر فیروزکوه اخذموقیعت کرده است امروز درشهر فیروزکوه وفات کرد.

با نام واسم مرحوم مغفور ملاجمعه آخوند دهک”دهکده کوچک” همگان کسانیکه به سن وسال من واستاد محمد عارف خان ملک زاده مقیم کشور هالنداند آشنایی کامل دارند، مرحوم ملا جمعه آخوند دارای شانه های پهن ،چشمان درشت خیلی مرد هیکل وقیافه مردانه و ویژه خود را داشت.

ملا جمعه آخوند در آن زمانه ها صاحب مهمان سرا بود”هرکس درآمدی نانش میداد و از ایمانش نمیپرسید” از موضوع دور حرکت نکنم پارسال درشهر فیروزکوه پسرش محمد نصیر آخوند زاده فوت کرد همین اکنون که دارم مینویسم عبدالقادر آخوندزاده که حیات پرپیچ وخم را از سر رد کرد در تابوت رویش طرف قبله افتاده است، انالله وان الیه راجعون.

مرحوم عبدالقادر آخوندزاده ازکلاس سوم مکتب باهم هم کلاس بودیم، درلیسه سلطان علاوالدین غوری حتی تا کلاس نخست دانشکده ادبیات وعلوم بشری دانشگاه کابل من عبدالقادر و ژنرال صاحب خوشنور هم کلاس بودیم و باهم درس فرا گرفته ایم استادان ما درآن زمان ها استاد قیوم قویم، استاد فلاح و استاد قوی پنجه مرحوم مغفور استاد رحیم الهام بوده اند، امروز ما داریم باعبدالقادر برای همیش وداع میکنیم از خداوند عالم وآدم میطلبیم تا روان مرحوم عبدالقادر شاد وجنت را نصیبش گرداند آمین یا رب العالمین.

 

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی