آرشیف

2020-3-30

امان معاشر

صدرالدین هنرمند تاجک و کرونا در کانادا

صدرالدین هنرمند تاجک و کرونا در کانادا

صدر الدین آواز خوان نامدار تاجک و مجبوب نسل جوان به اساس دعوت فعال فرهنگی کدبانو نسیمه نستوه شب بیست و یکم مارچ مطابق به اول نوروز در خانه شاعر معاصر کشور ما کریم نستوه دعوت شده و از آن‌ استقبال در خور نمودند
خانم نسیمه نستوه و خانواده اش مصمم بودند که امسال جشن نوروز شانداری برای هموطنان ما در شهر ونکوور کانادا برگذار کنند و زیبا ترین بانکویت هال را به پول شخصی شان اجاره نمود بودند .
با پیدایش مکروب کرونا که تجمع ها اسباب سرایت این مکروب به همدیگر میشد برنامه بزرگ خود را کنسل نموده در منزل رهایشی خود با اشتراک چند فامیل شب فراموش ناشدنی پر از شادمانی را ترتیب دادند
ستاره‌های هنر جوان زیاد داریم که در آسمان هنر ما می درخشد اما در بین آن‌ها صدر الدین هنر والای خود دلنشین و پر هیجان می درخشد و بین ستاره‌های هنری از یگانه ها و برای نسل جوان از خودش یک الگوی است
صدرالدین با هنر والا برای مدعووین اواز می‌خواند و ما، با گوشهای جان و دل می‌شنیدیم.
هنر مند خوش تیپ ویس جان الفت که در نواختن تبله مهارت سر شار داشت و تبله پیش رویش قرار داشت و با انگشتهای زریفش طنین صدای دلنواز تبله را به اسمان بالا میکرد .
الهام جان همره هنری صدرالدین که از تاجکستان با او همره است با نواختن ماندولین به شادی محفل رونق بیشتر داد
در جریان برنامه شاعر جوان خوش ذوق و موشکاف فن شعر رحمان سدید با خواندن دو رباعی زیبا اش یکی آن در پی دفع .کرونا و دیگرش به استقبال از نوروز به شهد محفل شکر بخشید
درین محفل آقای سالیم وحدت سر قونسل افغانستان در شهر ونکوور نیز حضور داشت

شب فراموش ناشدنی همراه بیم از کرونا با مراعات فاصله از همدیگر بی نهایت شاداب و دلچسب بود

.خانم نسیمه نستوه و خانواده اش چون پروانه به گرد شمع این محفل می چرخیدند ، و حاضرین را خوش آمدید میگفتند

امان معاشر