آرشیف

2021-1-24

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

رقیب فاروقی، مرد آهنین از شهر فیروزکوه سر بلند کرد

رقیب فاروقی، مرد آهنین از شهر فیروزکوه سر بلند کرد

آری! فاروقی ورزش‌کار آهنین هیکل، در سرمای منفی 25 درجه سانتی‌گراد، در رود هریرود که یخ‌ بسته است به تمریناتش اندرین سرما با آب‌بازی ادامه می‌‌دهد. فاروقی توانایی آن را دارد که بیست دقیقه در زیر آب یخ‌بسته به آب‌بازی ادامه دهد، زمانیکه از آب بیرون می‌شود، تو گویی اصلن رخت تنش را تازه از تن در آورده است، لب‌هاش مالامال خنده، اندرین روزها توجه‌ی همگان را به خود کشانیده است. همه رسانه‌های همه‌دنیایی راجع به او تبصره‌ها نموده‌اند. این جوان قوی‌هیکل غوری، خیلی خبرساز گردید. رسانه‌ی محترم همه‌دنیایی "بی بی سی" لقب مرد آهنین افغانستان را به او عطا کرد. تا حال چهار دعوت پناهندگی از کشورهای همسایه و منطقه دریافت کرده است. ای کاش پیشنهادی لقب مرد آهنین را ورزش افغانستان از مقامات عالی ریاست‌جمهوری می‌نمودند. مقامات عالی کشور، غور را قوی زیر دید قرار دادند. مگر متاسف آنیم که مقامات ورزش کشور، به این خواست لب تر نکردند.
ح یعقوبیان فیروزکوهی