آرشیف

2015-6-20

امان معاشر

تجلیل از شصت و یکمین سالگرد منشور جهانی حقوق بشر در شهر ونکوور، کانادا

 
اعضای خانه فرهنگی "مولانا" به نمایندگی کشور افغانستان، با همکاری کمیته های همبستگی فیلیپین –  کانادا برای حقوق بشر، کانون ایرانیان مدافع صلح، آزادی وعدالت اجتماعی، مایگرانته بی. سی.، دفترهمبستگی آمریکای لاتین و کارائیب،  – ونکوور صدای نو ( مکزیک )، گروه مورازانیکو(هندوراس) و زنان بومی نیشکا و عده ای از نمایندگان مردم در پارلمان بریتش کلمبیای کانادا، با پشتیبانی نمایندگان بسیاری از سازمان های مدافع حقوق بشر با شعار های (حقوق بشر، جهانی است؛ به مناسبت شصت و یکمین سالگرد منشور جهانی حقوق بشر و در همبستگی با مردمی که در دفاع از حقوق انسان ها مصمم اند، به دفاع از آن برخیزیم)، روز شنبه، ۵ دسامبر به آدرس Mount Pleasant Neighborhood House800 East Broadway, 
محفل شانداری را ترتیب دادند.
 
در این محفل، خانم شفیقه نورزی، یکی از فعالین خانـۀ فرهنگی "مولانـا"، راجع به حیات اجتماعی زنان در افغانستان صحبت نموده ازاندیشه های انساندوستانه شاه امان الله خان به قدردانی یاد نمودند و متباقی حیات زنان افغانستان را همراه با رنج، بدبختی و نابرابری حقوقی دانسته خواستار دستگیری و همبستگی تمام زنان جهان با زنان ماتمدیده افغانستان شده و افتادن بم ها و راکت های نظامی ناتو را که (بصورت اشتباهی) بالای مردم ما می افتند و در آن اساساً، زنان و کودکان نابود میشوند، با تاسف و درد و سوز یاد آور شدند.
 
در محفل، خانم مبل المار و لیبی دویس، نمایندگان پارلمان بریتش کلمبیا، صحبت نموده این گردهمایی را چون اعضای یک خانه مشترک دانستند که همچو برادر و خواهر در سرنوشت یکدیگر بی تفاوت نیستند و در حیات سیاسی و اجتماعی شان از همدیگر پیروی، پشتیبانی و همیاری کرده و به دفاع از حقوق همدیگر بر می خیزند.
 
در این محفل، نمایندگان سیزده کشور جهان، با سخنرانی،  تمثیل و نمایش فلمی در رابطه به "روز جهانی حقوق بشر" برآمد نمودند که بیشتر نمایشات مشابه ظلم دوران طالبان را نشان میداد.
 
در این محفل، محترم مجید قیام، رئیس خانه فرهنگی "مولانا"، در رابطه جنگ اجباری افغانستان که توسط اسامه بن لادن عربستانی و منفعت بران پاکستانی و قاچاقبران بین المللی مواد مخدر، بر سر مردم ما تحمل میشود، روشنی انداخته فرستادن قوای بیشتر نظامی را در افغانستان ادامه آفت و بلا بر سر مردم ماتمدیده افغانستان دانسته کمک های اقتصادی و عمرانی بین المللی را جهت رونق اقتصاد و فرهنگ افغانستان آرزو نمودند.
 
امان معاشر، خبرنگار آزاد