آرشیف

2015-1-25

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

آزمون کنکور زیر نظر جناب پروفیسور صاحب محمد اکبر «آرزومند» امروز در غور دایر شد.

امروز در اوج شور و احساسات شهروندان مرکز غور، مردمان مرکز غور و ویژه شور و احساسات شاگردان که در آزمون کنکور کارت بدست آورده بودند احوالی ساعت هشت بامداد در محوطه لیسه عالی سلطان علاوالدین غوری از هیئت محترم کنکور زیر رهبری جناب  پروفیسور صاحب محمد اکبر «آرزومند» معاون دانشگاه پولی تکنیک کابل طی شور و هیجان زاید الوصف هیئت محترم کنکور را بدرقه نمودند و در مجلسِ که بدین مناسبت دایر گردیده بود نماینده مقام ولایت غور، استاد محترم گل حضرت خان «صمیم» رئیس معارف غور و جناب «یوسفی» صاحب معاون شورای ولایتی غور سخنانِ را ایراد و حضور پروفیسور محمد اکبر «آرزومند» و هیئت همراه را از صمیم قلب خیر مقدم، خوش آمدید و شاد باش عرض نمودند و به شاگردان که در آزمایش شرکت نموده بودند توفیق موفقیت از بارگاه خداوند گار عالم و آدم آرزو بردند.

جناب پروفیسور صاحب «آرزومند» از مهمان نوازی، شور و احساسات شهروندان غور و ویژه مردمان غور ابراز قدردانی فرمودند و شاگردان را به نظم فرا خواندند و بکس پرشس ها در حضور شاگردان مکاتب سراسر غـــــــور رسماً با شور و احساسات و کف زدن های زاید الوصفِ غوریان و شاگرد ها، آموزگاران و هیئت رهبری معارف غـــــــــور باز گردید و از شاگردان دعوت بعمل آوردند تا بعد از ارایه کارت های دست داشته که یک روز قبل از طرف هیئت محترم به ایشان ساخته شده بود وارد میدان آزمون گردیدند آزمون احوالی ساعت 9:00 بامداد آغاز و بعد از وقفه های نان نماز احوالی ساعات 4:00 بعدازظهر به پایان رسید.

ناگفته نباید گذاشت که نان ظهر بشاگردان، آموزگاران و شهروندان محترم از طرف مقام محترم ولایت غور تهیه و تدارک دیده شده بود من خیلی متاسف آنم که از طرف یک عده ی از من تقاضا بعمل آوردند تا صحنه آزمون را بدون قید و شرط را ترک گویم. آری من که فکر میکنم: در زیر این کاسه نیم کاسه ها وجود داشت.