محترم غلام فاروق غوری فرزند مرحوم ولی محمد خانهمه خبر ها