بهره برداری ار چهار پروژه برق آبی در ولسوالی لعل و سرجنگلهمه خبر ها