آرشیف

2015-1-12

جام غور

گفتگوی ویژه وبسایت جام غور با محترم سید انور رحمتی سرپرست ولایت غور

گفتگوی ویژه وبسایت جام غور با محترم سید انور رحمتی سرپرست ولایت غور 

در این گفتگو روی انکشاف، امنیت، حکومتداری، اختلافات قومی، اختلافات والی با معاون و قوماندان امنیه، جنجال ها بر سر ساخت استدیوم ورزشی در لعل و غیره موضوعات بحث صورت گرفته است.

https://www.youtube.com/watch?v=fdTH46gMBkg