آرشیف

2014-10-20

جام غور

پایان ورکشاپ ۵ روزه رئیسان و کارمندان ادارات دولتی در فیروزکوه

شنبه ۵ میزان ۱۳۹۳ برابر است با ۲۷ سبتامبر ۲۰۱۴
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور

 

ورکشاپ 5 روزه مدیریت دوران پروژه به هدف بلند بردن سطح دانش و ارتقای مهارتهای کارمندان مهم ادارات دولتی در فیروزکوه برگزار شد.
این ورکشاپ از سوی برنامه ثبات وزرات احیاء و انکشاف دهات و اداره مستقل ارگانهای محلی که از تاریخ 30 سنبله الی 3 میزان ادامه داشت، بیش از 35 تن رئیسان و کارمندان مهم ادارات دولتی غور در آن شرکت ورزیده بودند.
انجینر تاج محمد زلال رئیس احیاء و انکشاف دهات ولایت غور میگوید که این ورکشاپ در بلند بردن مهارت های کاری کارمندان امر ضروری بود، وی خاطر نشان ساخت که اشتراک کنندگان با گرفتن موضوعات مهم فعالیت های مربوط به پروژه را بگونه درست مدیریت خواهند کرد.
سید فرید ضیاء مسوول بخش حکومت داری برنامه ثبات و همآهنگ کننده این ورکشاپ گفت:" این ورکشاپ مبتنی بر شاگرد محوری و کار گروپی بود که اشتراک کنندگان طی 5 روز تمامی ابعاد دورانی پروژه را تکمیل نموده و به اساسات مدیریت پروژه آگاهی کامل حاصل نمودند".
آقای ضیاء گفت، در این ورکشاپ موضوعات چون مفاهیم عمومی مدیریت، پروژه و رهبری از آن، پلان عملیاتی ، هزینه مالی به شمول شاخص ها، ستراتیژی ، پلان درازمدت-کوتاه مدت، ارزیابی- نظارت و کنترول از نظر کمیت، زمان و کیفیت به بحث گرفته شد.
در پایان ورکشاپ همه اشتراک کننده گان از برگزار کننده ورکشاپ ضمن ابراز سپاس خواهان ادامه برگزاری همچون ورکشاپ ها شدند.

پایان ورکشاپ ۵ روزه رئیسان و کارمندان ادارات دولتی در فیروزکوه

پایان ورکشاپ ۵ روزه رئیسان و کارمندان ادارات دولتی در فیروزکوه

پایان ورکشاپ ۵ روزه رئیسان و کارمندان ادارات دولتی در فیروزکوه

پایان ورکشاپ ۵ روزه رئیسان و کارمندان ادارات دولتی در فیروزکوه

پایان ورکشاپ ۵ روزه رئیسان و کارمندان ادارات دولتی در فیروزکوه

<img src="http://firozkoh.com/news/persian/news_1393/picutres_news_1393/pajhwak_news_27092014_10.JPG" data-cke-saved-src="http://firozkoh.com/news/persian/news_1393/picutres_news_1393/pajhwak_news_27092014_10.JPG" width:940px"="">