آرشیف

2014-10-20

جام غور

نگرانی ریاست زراعت غور از قطع جنگلات و بوته ها

 

دوشنبه ۳۱ سنبله ۱۳۹۳ برابر است با ۲۲ سبتامبر ۲۰۱۴
 نویدالله پژواک
 وبسایت جام غور

جمعه خان باختری سرپرست ریاست زراعت، آبیاری و مالداری از قطع خود سر جنگلات و گیاه های کوهی از سوی مردم نگران کننده میداند و میگوید که در صورت ادامه این کار، باشندگان آن ولایت شاهد سرازیر شدند سیلابها در آن ولایت خواهند بود.
آقای باختری در جلسه ی که با دهاقین فیروزکوه صحبت میکرد، از قطع جنگلات و کندن بوته ها بدون در نظر داشت زمان مناسب از سوی مردم نگران کننده عنوان کرد و از دهاقین خواست تا با همکاری با آن ریاست، از این روند جلوگیری نمایند.
سرپرست ریاست زراعت گفت:" تمامی کوه ها فاقد پوشش نباتی است، هر چی بوته و درخت و جنگل که داشتیم بیرحمانه قطع شد، منبعد انتظار سرازیر شدن سیلابهای خواهیم بود که ضمن خسارات مالی تلفات انسانی را نیز به بار خواهد آورد".
وی گفت، غور در حال حاضر بطرف شرایط بد طبیعی در حرکت است، نبود پوشش گیاهی نه تنها که منظر و زیبایی را از بین برده بلکه ضربه اقتصادی را برای زارعین و مالداران نیز بوجود آورده است.
آقای باختری میگوید با آنکه ریاست زراعت از قطع جنگلات و بوته های کوهی توسط مردم ممانعت میکند، اما تا زمانیکه مردم خود شان تصمیم نگیرند نا ممکن است تا آنان تمامی ساحات را کنترول نمایند.
این درحالی است که چندی قبل سید انور رحمتی والی غور نیز در یک نشست نبود پوشش نباتی در آن ولایت را نگران کننده خوانده و از ادارات دولتی و ارگانهای امنیتی خواسته بود تا عاملین این کار را مورد پیگرد قانونی قرار دهند.
از سوی هم مردم عام میگویند که کمبود مواد سوخت و افزایش قیمت آن در غور باعث شده تا آنان به قطع جنگلات و بوته های کوهی رو آورند.

 

نگرانی ریاست زراعت غور از قطع جنگلات و بوته ها

<img alt="نگرانی ریاست زراعت غور از قطع جنگلات و بوته ها" src="http://firozkoh.com/news/persian/news_1393/picutres_news_1393/pajhwak_news_22092014_2.JPG" data-cke-saved-src="http://firozkoh.com/news/persian/news_1393/picutres_news_1393/pajhwak_news_22092014_2.JPG" width:640px"="">