آرشیف

2015-7-6

جام غور

مصاحبه اختصاصی با سیما جوینده، نخستین والی زن در ولایت غور
مصاحبه اختصاصی با سیما جوینده، نخستین والی زن در ولایت غور
وبسایت جام غور: نخست از همه سمت ولایت غور را برای شما تبریک میگوییم و از خداوند منان موفقیت و شم را میطلبیم و آرزو میکنیم که از این مسوولیت بزرگ و تاریخی موفق بدر آیید. در ابتدا میخواهیم رابطه به پلان کاری و کار های که در اولویت برنامه شما قرار دارد، برای خوانندگان وبسایت بین المللی جام معلومات دهید؟
سیما جوینده والی غور: بنام خداوند بخشاینده و مهربان، سپاس و امتنان از تشریف آوری شما، رابطه به سوال شما باید گفت که طرحه و پلان در ولایت چون غور نهایت دشوار است چون فقر و تنگدستی، مشکلات امنیتی، اقتصادی و اجتماعی و ده ها موارد دیگر، به هر حال ما ناگزیریم به حیث نماینده زنان ولایت غور و تمامی مردم و هم چنان نمانیده رئیس جمهور تلاش خواهیم کرد تا یک پلان مشخص، همه شمول و یک برنامه که تمامی مردم از آن سود ببرند؛ داشته باشیم.
امنیت: امنیت یکی از برنامه های است که در اولویت کاریم قرار دارد، داعش و طالب دو خطر بزرگی است که نه تنها در غور بل در تمامی نقاط کشور حضور و فعالیت های شوم آنان هویداست و این خود یکی از بزرگترین نگرانی مردم  است و در این مورد باید تصمیم گرفته شود، در این زمینه با مسوولان امنیتی نشست های داشتم و از نظریات و پلان های آنان آشکار است که مردان با تصمیم و قاطع هستند و میتوانند با تمامی آشوب ها مبارزه نمایند؛ امیدوارم بتوانیم یک امنیت خوب برای مردم بیاوریم.
 حل منازعات قومی: بخش دیگری از برنامه هایم تلاش برای حل منازعات قومی است و در چند سال اخیر این اختلافات بزرگ شده، ریشه دوانیده و یکی از بزرگترین چالش های امنیتی به حساب میرود و این کار بدون همکاری مردم ثمره ی نخواهد داشت، به همین منظور در سه شب گذشته با علمای کرام، متنفذین و بزرگان محیط و منطقه رای زنی ها داریم تا چگونه بتوانیم از این معضل موفق بدر آییم و این رای زنی ها ادامه دارد، در ابتدا میخواهیم یک کمیسیون حل منازعات ایجاد کنیم و بعد از آن کار های دیگر را برای حل این مشکلات روی دست گیریم.
بازسازی: بازسازی و نوسازی نیز در برنامه های کاریم جایگاه نخست دارد، ولایت غور همیشه محروم بوده و تلاش ما این خواهد بود که از دولت مرکزی حق و سهم مردم را به هر گونه که باشد بگیریم و هم چنان جلب کمک های کشورهای دوست، موسسات و نهاد های بین المللی نیز مهم است که هیچ گاه از دید ما پوشیده نخواهد بود. و چیزی که باید در ابتدای برنامه های کاری ام تذکر میدادم او مبارزه با فساد اداری است و ما در این زمینه قاطع هستیم.
جام غور: شما از اختلافات قومی یاد کردید، والیان قبل از شما، عبدالله هیواد و سید انور رحمتی، اولین کار و برنامه های کاری اش روی حل منازعات قومی تمرکز داشت، حتی با پا درمیانی ریاست جمهوری مدت زیادی در این زمینه کار کردند، اما بعد از مدت زمان نه اینکه اختلافات قومی به نقطه پایان نرسید، بلکی از گذشته هم بیشتر شد؛ حالا سوال اینجاست که شما با پیشگیری کدام راهکار ها میتوانید به این پدیده نقطه پایان دهید و یا مشخص بگویم که علاوه بر تفاوت راهکار ها کدام چیزی است که شما را با والیان گذشته در حل این معضل متمایز بسازد؟
والی غور: بلی، چند نقطه ای است که مرا باورمند میکند تا در این راستا موفق شوم؛ نخست مطالعه و معلومات عمیق در زمینه و به عنوان فرزند این سرزمین و دوم از قدیم و ندیم زن و قرآن در دنیای اسلام از ارزش والای برخوردار است، بناً مه فکر میکنم که جنسیت مه در زمینه حل اختلافات قومی یک گزینه خیلی خوب و مناسب باشد.
جام غور: قبل از تشریف آوری شما به غور، در صفحات اجتماعی انترنیتی تعداد از استفاده کنندگان و حتی شخصیت های معروف شما را با در نظر داشت وضعیت اجتماعی، امنیتی و باور های سنتی مناسب این سمت نمیدانستند و حتی شورای علما با صدور نامه از شما خواسته بودند تا از سمت ولایت کناره گیری کنید؛ آیا این همه سرو صداها را شما نادیده گرفتید یا که اطلاع نیافتید؟
والی غور: اولاٌ کسانیکه مخالف آمدنم بودند اگر با تمام نفوس غور مقایسه شود تعداد شان خیلی اندک بود و به این لحاظ نمایندگی از فیصدی کم مردم را هم نمیتواند داشته باشد و مه به نظریات همه شان احترام قایل هستم، و همچنان تعداد از شخصیت های هم بوده که نظر منفی داده بودند و او هم منشاء میگیرد از یک رقابت و این یک امر معمول است که رقیب از هر وسیله ممکن علیه رقیب برنده استفاده  میکند.
بلی، یک نامه و مکتوب از آدرس علما برایم رسید و فقط در حد یک خواهش بود و چیزی بد و رد در آن به نظر نمیخورد، آنان هم در قبال یک سلسله موضوعات مسوولیت دارند، اما بی خبر از اینکه در کابینه دولت چندین وزارت و در سطح ولایات چندین ولایت است که توسط زنان اداره و رهبری میشوند، با آنهم سرو صداهای که در ولایات دیگر صورت گرفت، لله الحمد در ولایت غور به آن پیمانه نبود بلکی آمدن من به صفت والی تقدیر هم شد. و شاید کسانیکه این نامه را برایم فرستادن و در صفحات انترنیتی پخش کردند، نمایندگی از علما را نداشتند چون بیشتر امضا ها بدون نام بود که این خود نشان میدهد که نامه مستقیم از آدرس علما نبود.
و یک چیزی دیگر را نباید فراموش کرد او اینکه قبل ازین مه بحیث نماینده مردم غور در پارلمان کار کردم و مسوولیت هایم بلند تر و سنگین تر ازین سمت فعلی بود، قوانین را تصویب میکردیم و تمامی بودجه از زیر دست مه تیر میشد که او مسوولیت افغانستان شمول بود و این مسوولیت به سطح ولایت.
جام غور: شما به تصویب بودجه در پارلمان اشاره داشتید، دقیق از آن زمان تا الحال مردم غور از بی توجهی دولت در همه بخش ها شکایت داشتند و میگفتند که بودجه انکشافی برای غور در نظر گرفته نمیشود در حالیکه به گفته شما بودجه کشور زیر دست شما تیر میشد، شما و دیگر وکلا که در آن زمان  از حق مردم غور دفاع نکردین، حالا چگونه دفاع خواهید کرد؟
والی غور: خوب شما هم در جریان هستین که جلسات پارلمان علنی برگزار میشد و شخصاً مه به تمامی خواسته های مردم در آن زمان پاسخ ارایه داشتم و از حق شان دفاع کردم، خواسته های شانرا در جلسات علنی مطرح کردم اما، بنابر مشکلات آن چنان که لازم بود رسیدگی نشد. رابطه به خواست های مردم غور و بویژه سرک مرکزی قبل از آمدنم به غور، با رئیس جمهور صحبت کردم و اطمینان داد که ایشان در مورد تصمیم خواهند گرفت.
جام غور: شما بیستمین والی غور و به گفته شما با جنسیت مخالف با والیان گذشته هستید، چی مشخصات نسبت با دیگر والیان دارید تا به اساس آن بتوانید موفق تر عمل کنید؟
والی غور: خیلی خوب، یکی از مشخصات که نسبت با دیگر والیان دارم او اینست که با تمامی مشکلات آشنایی دارم، به استثنای پسابند تمامی ولسوالی ها را سفر کردم و بهتر و خوبتر از مشکلات مردم با خبر هستم. و تصمیم دیگری که میتواند یکی از شاخصه های کاری ام با دیگر والیان باشد اینست که قدرت را به مردم بر میگردانم تا بتوانم با استفاده از اندوخته های مردمی و به همکاری یکدیگر برای خدمت گذاری تلاش نماییم.
جام غور: طرحه خوبی است و تعریف دیموکراسی هم همین است، در گذشته و حال این طرحه تطبیق میشده، اما سوال اینجاست که با در نظر داشت وضعیت اجتماعی، امنیتی، اختلافات خانه به خانه، خود خواهی ها و از همه مهمتر نبود امکانات و بودجه و صداقت در کار؛ چگونه ممکن است این طرحه عملی شود؟
والی غور: بلی، این طرحه در گذشته هم تطبیق شده با امکانات هنگفت مالی که میتوان علاوه بر ظرفیت سازی در ادارات دولتی از طریق شورا ها برای ظرفیت سازی مردم هم کار شده؛ به هر حال چنانچه قبلاً اشاره کردم در صورت موفقیت ما با ایجاد و شکل گیری یک کمیسیون ما میتوانیم مشکلات عمده مردم را توسط خود مردم حل بسازیم که از جمله حل اختلافات و منازعات قومی است، در این صورت مه باور دارم که مردم مسوولیت پزیر هستند و با مشوره ها و تصمیم های مشترک میتوانیم در تطببیق این طرحه موفق شویم.
جام غور: در آخر، وبسایت بین المللی جام غور از شما نهایت سپاسگذاریم میکند که با مصروفیت های کاری تان فرصت گفتگو را میسر ساختید، در اخیر گپ و گفتی اگر به آن اشاره نشده باشد و پیام مشخص برای مردم داشته باشید، بفرمائید.
والی غور: تشکر با عزت باشین؛ مه فکر میکنم از اینکه زیاد تر صحبت کنم باید عمل در کارم بیشتر باشد و انشاالله که مردم غور باز خود شان خواهند دید. تشکر