آرشیف

2014-10-29

جام غور

محمد جواد علوی: نمایشگاه عرضه خدمات در ولایت غور

 

گزارشگر: محمد جواد علوی

دفتر ولایتی غور کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با تزئین غرفه ای از نشرات کمیسیون در" نمایشگاه عرضه کننده خدمات در ولایت غور" که ازسوی  اداره ارگان های محلی و مقام و لایت  وریاست انکشاف دهات ، با سعی و کوشش تحکیم ثبات و بودیجه  USAID در ولایت غور بتاریخ 27 میزان 1393 راه اندازی شده بود، اشتراک نمود.
این نمایشگاه که با صحبت های مقام ولایت افتتاح گردید، با  60 غرفه از سوی ادارات دولتی و ملکی ، نهاد های فرهنگی و جامعه مدنی ورسانه ها و… راه اندازی شده بود. دفتر ولایتی غور کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان – با چاپ بروشور، بنر و نصب شعار های حقوق بشری و نشرات چاپی و تصویری  کمیسیون باعث جلب توجه بیش از دو هزار بازدید کننده از این غرفه گردید. علاوه بر آن در غرفه دفتر ولایتی غور کمیسیون گزارش فعالیت های هشت ساله کمیسیون در این ولایت از طریق اسلاید، عکس و … از طریق پخش ویدئویی نیز بنمایش گذاشته شد.
در جریان دو روز باز دید کنندگان از نمایشگاه عرضه کنندگان خدمات در ولایت غور وغرفه کمیسیون مستقل حقوق بشر، به سوالات و پرسش های حقوق بشری از سوی رئیس دفتر، آمر بخش تعلیمات و مطبوعات و آمر بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان پاسخ های قانع کننده ارائه شده و با رضایت وطیب خاطر غرفه مورد نظر را ترک می نمودند.دراین نمایشگاه 1000 بروشور معرفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، 1200 جلد ماهنامه حقوق بشر، 150 عدد دیویدی ( حکومت داری، معادن، زنان و…) قریب 60جلد از  گزارش سالانه از وضعیت حقوق بشر در افغانستان ، گزارش از وضعیت حقوق اطفال، مجموعه قوانین، قربانیان شکنجه، گزارش اولین تحقیق ملی " تجاوزات جنسی و قتل های ناموسی" و…به باز دیدکنندگان بطور تحفه وهدیه حقوق بشری اهدأ گردید.
علاوه بر باز دید کنندگان عادی، مقام ولایت غور، معاون مقام ولایت،رؤسای ادارت دولتی وملکی وتعدادی از فرهنگیان بر دفتر ثبت نظرات غرفه کمیسیون نظرات شان را ثبت کردند و از فعالیت مثمر کمیسیون مستقل حقوق بشر افانستان در ولایت غور تقدیر و تشکر وقدردانی نمودند. سید انور رحمتی مقام ولایت غور چنین مرقوم داشتند:"کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت غور یک نهاد فعال ، مؤثر و موفقی است که در عرضه های مختلف کار های مثببت و موفقی را انجام داده است…"  معاون مقام ولایت غور، نیز نوشته است:" کمیسیون مستقل حقوق بشر در راستای نهادینه سازی حقوق بشر تلاش های زیاد نموده از تلاش های شان جهانی سپاس و.." همچنین سید سردار رحیم  مدیر عمومی محافظت و مصؤنیت نگاشته است:"غرفه کمیسیون حقوق بشر که حاکی از فعالیت های چشم گیر و بسیار قابل دید برگزار شده است واقعا" بسیار دقیقانه از عمل کرد خوب شان در راستای کاری باز گویی دارد خوش آمدنی است".
قابل ذکر است نمایش دوره عرضه کنندگان خدمات در ولایت غور،که برای دو روز مورد استقبال هزاران تن از مردم در ولایت غورقرر گرفت،  بتاریخ 28میزان 1393 اختتام یافت.اشتراک کنندگان و باز دید کنندگان ضمن قدر دانی از ابتکار در برگزاری این نمایشگاه ،  در مصاحبه های رسانه ای شان خوهان تکرار سالانه چنین نمایشگاهی در ولایت غور  شدند.
پایان

نمایشگاه عرضه خدمات در ولایت غور

<img alt="نمایشگاه عرضه خدمات در ولایت غور" data-cke-saved-src="http://jame-ghor.com/assets/ckeditor/upload_files/human_right_29102014_2.JPG" src="http://jame-ghor.com/assets/ckeditor/upload_files/human_right_29102014_2.JPG" width:900px"="">