آرشیف

2015-3-9

جام غور

تـجـلـیـل از روز جهانی زن در ولایت غور!

از روز جهانی زن ، روز هشتم مارچ و روز همبستگی بین المللی زن ، با حضور فضل الحق احسان رئیس و اعضأ شورای ولایتی ،  محمد عارف قاضی زاده شاروال، داکتر گل احمد عثمانی رئیس کار وامور اجتماعی، شهدأ و معلولین، شیخ نادر احسانی عضؤ کمیته صلح ولایتی  ورئیس شورای علمای اهل تشیع در ولایت غور، پیمان رئیس اداریی و نماینده مقام ولایت، اعضأ انجمن مستقل وکلای مدافع، زین العابدین خان مدیر اداری و نماینده قوماندانی امنیه، اعضأ شبکه رهبران جوان وشورای جوانان ، فعالین جامعه مدنی ، کارمندان نهاد های دولتی و غیر دولتی  و رسانه های ملی و محلی در شهر فیروز کوه تجلیل به عمل آمد.
محفل تجلیل از روز جهانی زن، که ، با اشتراک بیش از 300 خانم خانه دار و با تلاش شورای اجتماعی بانوان، هماهنگی سر پرست مقام ولایت و کمک های مادی و معنوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان- دفتر ولایتی غور، شبکه زنان افغان، ریاست کار وامور اجتماعی، شهدأ و معلولین، شهرداری شهر فیروز کوه، بنیاد احمد شاه مسعود، دفتر افغان اید، برنامه تحکیم ثبات ریاست انکشاف دهات، مؤسسه ACTD، شبکه رهبران جوان و شورای جوانان،  در سالن اجتماعات و کنفرانس های دفتر ولایتی غور کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برگزارشد.  در ابتدأ جلسه با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید و پخش سرود ملی آغاز گردید. آنگاه پیمان رئیس اداری و نماینده مقام ولایت غورضمن تشکر و قدردانی از برگزار کنندگان محفل و اشتراک پرشور اقشار مختلف مردم، روز جهانی همبستگی زنان را به کل زنان دنیا، مادران، زنان و خواهران افغان و اخصا" زنان ولایت غور، تبریک و تهنیت گفته، افزود:" برگزاری این گونه محافل خوب است. اما آهسته ، آهسته در پلان ها و عمل ها نیز برای رفع و محو خشونت علیه زنان باید حرکت کنیم و دیگر فقط به برگزاری محافل اکتفأ نکنیم. ذهنیت ها در حال تغییر است و زمان آن رسیده است، که  این تغییرات از اذهان به جامعه منتقل شود و جامه عمل بپوشد."
سپس جواد رضایی رئیس دفتر ولایتی غور، خلاصه گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را درمورد خشونت علیه زنان در سال 1393 ارئه نمود.  وی همچنان خلاصه ای از پیشنهاد های گزارش یاد شده را با اشتراک کنندگان محفل، ارگان های عدلی و قضایی، فعالین مدنی حقوق زن و دست اندر کاران رسانه ها شریک ساخت :

  1. ارتقائ سطح آگاهي عامه ازحقوق شرعي واسلامي زنان درجامعه وخانواده ازطريق مكاتب ،‌مدارس ومنابر؛

  2. ارتقاي سطح اقتصادي زنان ازطريق دسترسي به كار؛

  3. مشاركت زنان  درتصميم گيريها وبرنامه ريزيها كلان ملي؛

  4. ازبين بردن عرف وعنعنات مخالف شريعت اسلامي؛

  5. طرح وتطبيق برنامه موثر براي تداوي معتادين به مواد مخدر؛

  6. ازبين بردن فرهنگ معافيت ازقانون وتربيه كادر قضايي متعهد ومسلكي؛

  7. اجرا وتصويب قانون منع خشونت عليه زنان؛

  8. افزايش سطح آگاهي پليس ونيروهاي امنيتي درمورد حقوق زنان وحقوق بشر.

در ادامه رضایی بر موضوع حقوق زنان از ديدگاه اسلام اشاره نمود و به  دو سؤالی  که دست اندر کاران حمایت وانکشاف حقوق زنان در جامعه مذهبی به آن مواجهند از منظر و دید گاه اسلام پاسخ ارائه نمود:
س- چرا وضعيت زناندرجامعه اسلامي ما قناعت بخش نيست وهر روزه خواهران ومادران ما از خشونت وبي عدالتي وتبعيض شكايت دارند؟
رئیس دفتر ولایتی غور گفت: "درجامعه اسلامي ما حرف اين نيست كه زن حق ندارد، خداوند به زنان حق وحقوق شان را داده است. قرآن داده پيامبر آن را به ما وشما ابلاغ كرده است . پس مشكل كجااست ؟ مشكل فقط درعدم اجراي حقوق شرعي واسلامي زنان است. براي ما مسلمانان بسياربد است كه غرب وشرق عالم به ما بگويند كه زنان چه حقوقي دارند؟ شما بايد حقوق آنها را رعايت كنيد وخشونت نكنيد وظلم نكنيد.قرآن به ما گفته وعاشروهن با المعروف (يعني با زنان خود به نيكويي معاشرت نماييد) . سنت عملي پيامبراسلام نشان مي دهد كه ايشان به زنان احترام مي كرد ومي گفت : بهترين شما كسي است كه با اعضاي خانه بهتر باشد ومن ازهمه شما بهترم…
دراسلام حتي حيوانات هم حقوقي دارند. آن وقت ما متاسفانه به زنان خويش حق قايل نمي شويم؟ ماده 510 قانون جزاي افغانستان درمورد رعايت حقوق حيوانات است. درصورت ظلم به حيوان 3 ماه مجازات درنظر گرفته شده است. آيا ارگانهاي عدلي وقضايي ما براي تامين عدالت ورفع ظلم وستم از زنان، جدي وقاطع هستند ؟ و الله اعلم."
رضایی افزود:" مشکل آنست، که ما برخی از عرفها و عنعنات قومی و قبیله ای خود را به نام اسلام ، صبغه ی دینی می دهیم وآ آن را اجرأ می کنیم . مثلا" نکاح بدلی، پیشکش های گزاف، بد دادن و خشونت علیه زنان به نام دین صورت می گیرد، در حالی که در اسلام همه آن ها مردود است".

س- آ يا دراسلام، زنان حق حضور در اجتماع را  دارند، حق كار  و حق اشتراك درامورسياسي جامعه  را دارند؟
رضایی افزود:"زنان درصدر اسلام  درپستوي خانه زنداني نبود. زنان دراجتماع حضور فعال داشتند. چند نمونه تاريخي را  ازقرآن وسنت خدمت شما تقديم مي كنم.
اول – بيعت زنان با پيامبربزگواراسلام: درفتح مكه بعد ازبيعت مردان ، زنان هم گفتند كه ما مي خواهيم با پيامبر بيعت نماييم. وحي نازل شد وخداوند به پيامبردستور داد كه بازنان بيعت نمايد. بيعت يك امرسياسي است وزنان با نظام تازه تاسيس اسلامي درمكه بيعت كردند و حاضرشدند كه با نظام اسلامي هم پيماني نمايند. درعصر حاضر هم حق شركت درانتخابات را دارند.
دوم- زنان بزرگ صدراسلام مانند حضرت خديجه وحضرت عايشه دراجتماع حضوداشتند. خديجه تاجرواز زنان سرمايه دار قريش بود. حضرت عايشه يكي از بزرگترين محدثين اسلامي است وبیش از 2000 هزار حديث ازقول وي نقل شده است .
سوم – شفاء دختر عبدالله درزمان خليفه دوم اسلام حضرت عمر(ره) ، محتسب بازار بود. محتسب كارشاروال امروز را انجام مي داد، وظيفه آن تنظيم امور بازار، قيمت گذاري، حل دعاوي تجاري و… بود. بعدها قاضي محتسب در سيستم حقوقي اسلامي ايجاد شد، كه فقط دعاوي تجاري را حل وفصل مي كرد.
درتمام نمونه هاي فوق زن، دراجتماع حاضربودند، كار مي كردند، در امورسياسي و اجتماعي مشاركت فعال داشتند. زن درپستوي خانه نبود بلكه دروسط ميدان اجتماع حاضربود.
تنها اسلام گفته زنان بايد حيثيت وشرافت وعزت خود را حفظ نمايند وبا حفظ شئون اسلامي درامور اجتماعي سهيم باشند".
محفل روز جهانی همبستگی زنان با صحبت های انیسه غیور، نماینده شورای ولایتی پیرامون نقش شورای ولایتی در توسعه و تامین حقوق زنان، گل فیروز غفوری، نماینده شورای بانوان در مورد فعالیت های شورای بانوان، نماینده ریاست ارشاد، حج واوقاف در خصوص حقوق زن ازدیدگاه اسلام، داکتر نوش آفرین نماینده ریاست صحت عامه گزارش میزان دسترسی زنان به صحت، چالش هاو راهکارهای آن، نوریه نوید، گزارش فعالیت های شبکه زنان افغان، شیخ نادر احسانی بنمایندگی از شورای علمأ شیعه، داکتر گل احمد عثمانی رئیس کار وامور اجتماعی، شهدأ و معلولین و حسینی آمر تعلیمات اسلامی معارف صحبت نمودند. همچنین در ادامه  خانم فریده ناصری رئیس شورای بانوان از همکاری های مادی و معنوی نهاد های برگزارکننده  تشکر و قدر دانی نمود و جمع بندی محفل توسط ناطقی عضؤ شورای ولایتی صورت گرفت.
اختتام محفل با  اهدأ 26 تقدیر نامه و تحسین نامه و همچنین اهدأ جوایز و تحایف که از سوی نهادهای برگزار کننده برای فعالین مدنی و حقوق زن تهیه و تدارک گردیده بود، همراه شد و از مهمانان با طعام چاشت پذیرایی به عمل آمد و محفل ساعت دو بعد ازظهر پایان یافت.
قابل ذکر است، که جریان مراسم تجلیل از روز جهانی زن توسط رسانه های محلی، تلویزیون ملی غور، رادیو سرحد، رادیو فیروز کوه،رادیو صدای عدالت و ویبسایت جام غور به شکل گسترده پوشش خبری داده شد، غرض ارتقای ظرفیت و آگاهی عامه، برخی ا زسخنرانی ها، ازطریق سه رادیوی طرف قرارداد، با کمیسیون نشر گردیده است. همچنین تجلیل مشترک 12 نهاد از روز جهانی زن در ولایت غور، سبب ایجاد هماهنگی بیشتر بین این نهاد ها در جهت دفاع حقوق زنان شده است.

گزارشگر: محمد جواد علوی
پایان
 

تجلیل از روز جــهــانــــی زن در ولایت غور!

تجلیل از روز جــهــانــــی زن در ولایت غور!

تجلیل از روز جــهــانــــی زن در ولایت غور!