آرشیف

2014-10-20

جام غور

به ارزش 47 ملیون افغانی تاسیسات نفت و گاز ولایت غور افتتاح شد

یکشنبه 16 سنبله 1393 برابر است با 7 سپتامبر 2014

نویدالله پژواک
وبسایت جام غور

 

گزارش ویدیوی مرتبط با این خبر را اینجا ببینید
 

تاسیسات آمریت نفت و گاز در ولایت غور که به هزینه 47 ملیون افغانی از بودجه وزارت تجارت و صنایع ساخته شده بود، طی محفل افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.
سید انور رحمتی والی غور در مراسم افتتاح تاسیسات آمریت نفت و گاز ولایت غور گفت، آمریت نفت و گاز با داشتن 200 تن گاز مایع نیاز یک ساله شهروندان غور را تامین میکند.
آقای رحمتی، بهره برداری از تاسیسات آمریت نفت و گاز را گامی بسوی پیشرفت عنوان کرد و گفت، فی کیلو گاز مایع در فیروزکوه به 70 افغانی به فروش میرسد درحالیکه قیمت فی کیلو گاز مایع در کابل به 150 افغانی افزایش یافته است.
محبوب اکبری آمر تصدی نفت و گاز ولایت غور میگوید آنان قیمت های مواد نفتی و گاز مایع در فیروزکوه را زیر کنترول دارند، وی گفت، در صورت که فروشندگان نفت و گاز مایع بالاتر از نرخ تعین شده فروشات داشته باشند، تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

به ارزش 47 ملیون افغانی تاسیسات نفت و گاز ولایت غور افتتاح شد

به ارزش 47 ملیون افغانی تاسیسات نفت و گاز ولایت غور افتتاح شد

به ارزش 47 ملیون افغانی تاسیسات نفت و گاز ولایت غور افتتاح شد

به ارزش 47 ملیون افغانی تاسیسات نفت و گاز ولایت غور افتتاح شد

به ارزش 47 ملیون افغانی تاسیسات نفت و گاز ولایت غور افتتاح شد

به ارزش 47 ملیون افغانی تاسیسات نفت و گاز ولایت غور افتتاح شد

به ارزش 47 ملیون افغانی تاسیسات نفت و گاز ولایت غور افتتاح شد

به ارزش 47 ملیون افغانی تاسیسات نفت و گاز ولایت غور افتتاح شد