آرشیف

2016-1-25

جام غور

بزرگداشت از شاعران و نویسنده گان:

امروز بیست وچارم جنوری 2016 برابر با دوم دلو۱۳۹۴ از دو شاعر و نویسنده ی وطن ما درسفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان درلندن تجلیل و تکریم شد.
 این محفل به ابتکار وهمت شارژدافیر ج ا.ا "جناب سیا مک هروی" تدویر شده بود. محفل با سخنان نغز و پرمعنی ایشان آغاز شد. اقای هروی که خود نویسنده و فرهنگی فرهیخته ی است خوش سخن وخوش نویس است. کسانیکه داستان های جناب هروی را خوانده اند وهم صحبت ایشان شده اند همان لذت را برده اند که ما امروز ازان بهره مند شدیم. 
نویسندگانی که از آنان تقدیر شد "جناب غلام حیدر یگانه" و"جناب نظیف تکل" بودند.
یگانه مولانا شناس، نویسنده و شاعر است. شخصیت حلیم دارد و خوش سخن میگوید و کم میگوید. شعر سروده، داستان برای کودکان نوشته است و پرکار و پر دانش است.
تکل صاحب هم شخصیت آرام ومتین دارد و به زبان پشتو شعر میگوید. دو کتاب ایشان را من دیده ام و امروز وقتی سایر نویسندگان درباب ایشان سخن گفتند بیشتر به شخصیت تکل و شعر های نغز و پرمعنی شان آشنا شدم و حظ بردم.
دراین محفل بیش از سی نفر نویسنده، شاعر واهل دل حضور داشتند. مجلس گرم، صمیمی و باصفا بود. همه نویسندگا خوش حال و بانشاط بودند که بعد ازسالهای متمادی دولت مردی اهل فرهنگ پیدا شده و ازایشان دلجویی و تقدیر می کند. به همین دلیل هریک از حاضران از جناب سیا مک هروی مشکور و ممنون بودند.
این محفل ساعت پنج ونیم عصر بوقت محلی آغاز شد و ساعت هفت ونیم شام پایان یافت. در اخیر محفل تحفه های که برای آقایان یگانه و تکل خریده شده بود توسط بانوان حاضر در مجلس از جانب س ج. ا افغانستان به آنان داده شد و آقای هروی با صمیمیت واخلاص گفت: این دو هدیه ازپول سفارت و دولت افغانستان خریده شده و بنائن ارزش معنوی اش بیشتر از ارزش مادی آنست. 
جای تمام نویسندگان و شاعران دراین محفل صمیمانه خالی بود. 
آیا این سنت حسنه ی جناب هروی درتمام سفارت های ج ا.ا اجراء خواهد شد؟؟!

ظاهر محسنی