آرشیف

2014-10-20

جام غور

از هفته صلح در ولایت غور بزرگداشت بعمل آمد

پنجشنبه 27 سنبله 1393 برابر است با 18 سبتامبر 2014
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور

 

کمیته ولایتی صلح و مقام ولایت از هفته صلح طی یک محفل با اشتراک ده ها تن از رئیسان ادارات دولتی، علمای دین، شاگردان، استادان و زنان در فیروزکوه، مرکز ولایت غور، بزرگداشت بعمل آوردند.
سید انور رحمتی والی غور و رئیس شورای صلح از تمام مخالفين مسلح در آن ولایت خواست تا اسلحه شانرا به زمین گذاشته و به روند صلح و مذاکره بپیوندند.
آقای رحمتی نقش علمای کرام را در تامین امنیت و حل منازعات قومی مهم خواند و گفت:" فعالیت های اخیر شورای علمای غور و کمیته صلح ولایتی در آوردن صلح و ثبات گامیست بسوی صلح دایمی".
حاجی فضل الحق احسان رئیس شورای ولایتی غور هفته صلح و وحدت ملی را برای حاضرین در محفل تبریک گفته و از تمامی مردم بویژه علما خواست تا موقف شانرا در برابر افراد و گرو هائیکه درگیر منازعات و جنگ های داخلی اند، روشن سازد.
غلام رسول مبین رئیس دارالانشاء کمیته ولایتی صلح بیوگرافی مختصر شهید صلح استاد برهان الدین ربانی را به خوانش گرفت و گفت:" صلح و تلاش برای آن تنها مسوولیت کمیته ولایتی صلح نیست، بلکی تمامی ادارات دولتی، مردم عام و الخصوص علمای دین مسوولیت دارند تا برای برقراری صلح و ثبات دایمی تلاش نمایند".
آقای مبین از تلاش های عبدالله هیواد والی اسبق و سید انور رحمتی والی کنونی غور در حل منازعات قومی، مذاکرات با مخالفان مسلح و پیوستن گروه های مسلح مخالف دولت به پروسه صلح را تقدیر نمود و گفت، کمیته صلح ولایتی بیشترین دست آورد ها را در زمان این دو والی داشت.
رئیس دارالانشاء کمیته ولایتی صلح از عدم روشن بودن موقف علما در برابر اختلافات قومی، افراد و گروه های مسلح غیر قانونی و حضور گسترده طالبان در آن ولایت، اظهار نگرانی نمود و از شورای علما خواست تا در زمینه با صدور فتوای موقف شان را روشن سازند.
آقای مبین از برنامه ثبات وزارت احیاء و انکشاف دهات و اداره مستقل ارگانهای محلی خواست تا با همآهنگی با کمیته صلح ولایتی برنامه های حل منازعات شانرا تطبیق نمایند.

از هفته صلح در ولایت غور بزرگداشت بعمل آمد

<img alt="از هفته صلح در ولایت غور بزرگداشت بعمل آمد" src="http://firozkoh.com/news/persian/news_1393/picutres_news_1393/pajhwak_news_18092014_2.JPG" data-cke-saved-src="http://firozkoh.com/news/persian/news_1393/picutres_news_1393/pajhwak_news_18092014_2.JPG" width:800px"="">