آرشیف

2014-10-20

جام غور

آموزش رسانه ای برای ۳۲ از جوانان در فیروزکوه

شنبه ۲۲ سنبله ۱۳۹۳ برابر است با ۱۳ سبتامبر ۲۰۱۴
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور

ورکشاب یک روزه آموزشی رسانه ای و ارتباطات برای 32 تن از اعضای شورای ولایتی جوانان غور شامل (18 دختر و 14 پسر) در فیروزکوه برگزار گردید.
در این برنامه آموزشی روی اهمیت ارتباطات ، چگونگی تامین روابط دوامدار با جامعه و رسانه ها و همچنان اهمیت رسانه ها در پیام رسانی، تعریف و انواع رسانه ها، چگونگی نوشتن نامه خبری و نحوه مصاحبه با رسانه ها برای اشتراک کنندگان آموزش داده شد.
شرکت کنندگان این ورکشاب که از مرکز و قریه جات مختلف ولسوالی چغچران اشتراک نموده بودند، با انجام کار های گروپی و نوشتن پیش نویس خبرنامه و بحث روی چگونگی استفاده از رسانه ها برای اطلاع رسانی و آگاهی دهی از خدمات و دست آورد های این شورا، آنچه را که از ورکشاب آموخته بودند به نمایش گذاشتند.
شاه محمود شهاب سرپرست شورای جوانان گفت: تدویر اینگونه برنامه های آموزشی بخصوص در راستای آشنا ساختن جوانان با رسانه ها و نحوه استفاده از رسانه ها برای رساندن اهداف و پیام های شورا به گوش مردم نهایت موثر بوده و هرگاه این برنامه ها به صورت دوامدار و طی چندین روز برگزار گردد، جوانان قادر خواهند شد تا اهمیت خود و فعالیت های اجتماعی خویش را بیشتر از گذشته به سمع مردم برسانند. وی تامین روابط دو جانبه میان نهاد های اجتماعی ، دولت و جامعه را ارزنده و یک ضرورت زندگی عنوان کرد.
پروانه رحمانی عضو شورای جوانان نیز بر اهمیت ورکشاب های آموزشی برای این قشر تاکید کرد و افزود که نسبت به گذشته ها، فعلا ظرفیت های وی ارتقا یافته و حالا میتواند با جامعه بهتر روابط تامین کند، در میز گرد های رسانه ای شرکت کند ویا هم در مورد فعالیت ها و کارکرد های شورای جوانان مطالب و خبرنامه بنویسد.
محمد وزیر نورانی عضو شورای جوانان و یک تن از فعالین مدنی گفت: علاقه مندی جوانان به برنامه های آموزشی نسبت به هر موضوع دیگر در چغچران بیشتر است. زیرا جوانان میخواهند تا با فراگیری موضوعات مدرن و دانش روز خود را آشنا ساخته و با استفاده از دانش و علم خود وظیفه و کار بدست آورند.
به گفته نورانی، یکی از دلایل اشتیاق جوانان به اینگونه ورکشاب ها حضور چندین جوان که بدون دعوت در ورکشاب امروزی حضور داشتند می باشد.
قابل ذکر است که طبق لست ارائه شده از سوی شورای جوانان قرار بود که در ورکشاب امروزی 30 تن از جوانان شرکت نمایند، اما نسبت علاقه مندی زیاد دو تن شان اضافه شرکت نمودند.

آموزش رسانه ای برای ۳۲ از جوانان در فیروزکوه

آموزش رسانه ای برای ۳۲ از جوانان در فیروزکوه

آموزش رسانه ای برای ۳۲ از جوانان در فیروزکوه

آموزش رسانه ای برای ۳۲ از جوانان در فیروزکوه

آموزش رسانه ای برای ۳۲ از جوانان در فیروزکوه

آموزش رسانه ای برای ۳۲ از جوانان در فیروزکوه

آموزش رسانه ای برای ۳۲ از جوانان در فیروزکوه

<img alt="آموزش رسانه ای برای ۳۲ از جوانان در فیروزکوه" data-cke-saved-src="http://firozkoh.com/news/persian/news_1393/picutres_news_1393/pajhwak_news_13092014_14.JPG" src="http://firozkoh.com/news/persian/news_1393/picutres_news_1393/pajhwak_news_13092014_14.JPG" width:800px"="">