کتابخانه

2015-12-10

Shahla Latifi

چاپ دوم پرستوها

پرستوهای شهلا لطیفی همراه با نقد مکمل مجموعه بقلم دکتر بیژن باران در ۲۰۵ صفحه برای دومین بار بوسیله سوپریم سنچوری لاس آنجلس به چاپ رسید. که علاقه مندان کتاب می توانند از شرکت تجارتی الکترونیک آمازون دات کام، مجموعه را بدست آورند

http://www.amazon.com/dp/1942912056
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 سروده موزونی از پرستوها

هر لحظه من به ياد رويت شعر مي شوم
از خاطرت شگفته گلی شعر مي شوم
از لعل لبانت خامه ی شهد و هوس را
چكيده در طنين حسم شعر مي شوم
از شيرينی كلام تو و جهد تفكر
چشيده ذره ي و ز شوق شعر مي شوم
ز نقش آن خيال رُخت بهر تسكينم
در باغ ستايش ز تو من شعر مي شوم
تمكين و اين اعراض دلم را بهانه ايست
لغزيده به حضور دلت شعر مي شوم
از حس ديدن تو همچو غنچه هاي نغز
پيچيده در لفافه ی نور شعر مي شوم
گر من را هم نباشد ره ي در طراز عشق
خسبيده در حرير تنت شعر مي شوم

شهلا لطیفی
نوامبر ۲۰۱۲م