کتابخانه

2016-1-16

Shahla Latifi

عسل وحشی

 

به منظور دسترسی آسان به علاقه مندان شعر و کتاب – چاپ دوم- مجموعه دوم- "عسل وحشی" شهلا لطیفی، این بار در وطن زینت چاپ یافت که معاونت فرهنگی آقای حسن کریمی را سپاس می گفته، پخش و نشر مجموعه به طریق ذیل صورت گرفته است

کتابفروشی عرفان، چوک دهبری، چهاراهی شهید- 0799349728

کتابفروشی یوسف زاد، دروازه انجینیری پوهنتون کابل- 0783404117

کتابفروشی نگار، چهاراهی پل سرخ ، مارکت ملی- 0799544998

کتابفروشی امیری، جوی شیر، مرکز کتابفروشی ها

کتابفروشی سعید، کابل، جاده آسمایی 

کتابفروشی سعادت، چوک دهن باغ زنانه

بامیان، بازار بامیان، کتابفروشی شهدا

مزار, کتاب فروشی ثقافت

همچنان کتاب فروشی سراج، پل سرخ، مارکیت ملی

غزنی، کتابفروشی فرهنگو 

کتابفروشی سعید، کابل، جاده آسمایی 

انتشارات فرهنگ، چوک شهید مزاری، پل سوخته، مارکیت محمدی، منزل دوم، کابل-0799403488 

علاقه مندان خارج از وطن می توانند مجموعه اول و دوم- پرستوها و عسل وحشی را از طریق شرکت تجارتی کتاب آمازون دات کام، بدست آورند
http://www.amazon.com/Asal-Wahshi-Persian-Shahla-Latifi/dp/1942912013/ref=asap_bc?ie=UTF8
http://www.amazon.com/Parastooha-Persian-Shahla-Latifi/dp/1942912056/ref=asap_bc?ie=UTF8