کتابخانه

2022-10-31

Shahla Latifi

ذهن غرورآگین

نمی‌دانم من چرا می‌اندیشیدم که تو بهترینی
ولی هنوز
که در حیرانی دلم خاطره ای از تو می‌شکفد
من تاریک می‌شوم

آیا من، در ذهن غرورآگین خویشتن
از تو تندیسی ساخته بودم به پهنای قلب‌های زنده؟
آیا چرا من، هنوز، در روزهای رازآلود
در شبهای از کف داده
دوست دارم گرمای اسم تو را؟

هنوز چرا در مرداب دروغ های نهان تو
چراغی روشن داشته ام؟

شاید هنوز باورم این است که روزی تو را خواهم بخشید
شاید هنوز باورم این است
که یکبار دیگر در سرمایه ای اعتماد تو خواهم غنود

ولی نه، نباید!
نباید هرگز به نوای دلگیر خاطره های تو گوش فرا دهم
نباید هرگز دیگر از تو در دلم نجیب زاده ای بسازم
چون تو همان آوایی که هرگز پاسخ حقیقی را نمی‌دهی.

شهلا لطیفی
۲۲ اکتبر ۲۰۲۲(میلادی)