آرشیف

2009-6-11

جام غور

94 قلم ادویـه تاریـخ گـذشـته، بی کیفیت وغیرمجازدواخانه های داخـل شهــر چغـچران جـمع آوری وحـــریق شد

94 قلم ادویـه تاریـخ گـذشـته، بی کیفیت  وغیرمجازدواخانه های داخـل شهــر چغـچران جـمع آوری وحـــریق  شد

چهار شنبه 27 عقرب 1388 برابر با 18 نوامبر 2009

جام غور

هیات چهارگانه ریاست صحت عامه غور به ریاست مسوول کنترول اموردوای ولایتی ریاست صحت عامه غور به تاریخ هژدهم عقرب سال1388به تعداد (94)قلم ادویه مختلف النوع تاریخ گذشته ،غیرمجاز وبی کیفیت را به ارزش 23850افغانی  ازتمام دواخانه های داخل شهر چغجران جمع آّوری وبه مقام ریاست صحت عامه انتقال وتوسط هیات مستوفیت ،حارنوالی وصحت عامه  بعدازقیمت گذاری  درحالیکه تعدادکثیری ازمردم واهالی شهر چغچران ومالکین دواخانه ها حضورداشتند دریکی ازگوشه های شهر حریق گردید. این چهارمین بار است که درسال 1388ادویه تاریخ گذشته ،بی کیفیت وغیرمجازازدواخانه های داخل شهر چغچران به ابتکار ریاست صحت عامه غور جمع آوری  وحریق میگردد. مجموع دواخانه های فعال رسمی ودارای جواز درسطح غورشصت (60)باب بوده که ازآنجمله در داخل شهر چغچران 20 باب آن  فعال است  که صرف درسه باب آنها فارمسست واشخاص مسلکی وفنی مصروف فعالیت هستند ودرباقی دواخانه ها اشخاص غیرمسلکی فعالیت دارند.

 

اعتصاب زندانيان محبس غور پايان يافت

آژانس خبرى پژواک، ٢٦ عقرب ١٣٨٨

اعتصاب ٨٥ زندانى جنايى محبس غور، بعداز پنج روز پايان يافت .  اين زندانيان ازتاريخ ٢٠ عقرب بدينسو به علت عدم رسيده گى به دوسيه هاى شان ، دست به اعتصاب غذايى زده اند.  بگفته مسوولين مديريت محبس غور ؛ زندانيان  اعتراض داشتند که چرا در فرمان هاى عفو رياست جمهورى درعيد ها و روز هاى ملى، کسانى که به حبس طولانى محکوم اند و قتل نموده اند؛ رها نمى شوند.  همچنان آنها مدعى بودند  ؛کسانى که قتل ميکنند و زور آور هستند دستگير نمى شوند؛ اما به جاى شان، افراد ديگرى که به نحوى در قضيه دخيل اند، زندانى و مجازات ميگردند.  بخاطرپايان دادن به اعتصاب زندانيان محبس غور،  و رسيده گى به خواست هاى شان ؛ هيات  پنج نفرى از جانب ستره محکمه  وزارت عدليه  بتاريخ  ٢٥ عقرب به ولايت غور اعزام شد . دگروال عبدالسميع مدير محبس غور به  آژانس خبرى پژواک گفت که  هيئت  مذکوربا زندانيان معترض گفتگو نمود وخواست هاى شانرا استماع کردند . جنرال عبدالمجيد صادقى قوماندان محابس وتوقيف خانه هاى زون غرب که درراس هيئت  مذکور قرار دارد به آژانس خبري پژواك گفت  : (  خواست هاى زندانيان پذيرفته شد واعتصاب آنها پايان يافت . )

همچنان درمورد رسيده گى به دوسيه هاى زندانيان محمد عزيز سرورى معاون رياست استيناف محكمه هرات كه در ترکيب هيئات  مذکور شامل ميباشد به آژانس خبرى  پژواک گفت که  به تمام خواسته هاى زندانيان غور رسيدگى ميشود  . سرورى گفت : (ما خواست زندانيان را مبنى برتخفيف در ميعاد حبس  زندانيان که مرتکب قتل عمدى شده اند  به ستر محكمه خواهيم رساند . ) وى افزود که هيات  مذکور به دوسيه ها در محكمه وڅارنوالي  ولايت غور  رسيده گى مينمايند . عبدالخالق باشنده ولسوالى چارسده ولايت غور، يکتن از معترضين بوده است که به جرم قتل  به ١٦سال حبس محکوم شده است .  اوميگويد که هفت ماه قبل ، يک باشنده آنولسوالى بنام عبد القادرتوسط محمد خان به قتل رسيد ، قاتل فرارکرد  ونزد يک تن از قوماندانان مسلح، بنام  فضل الاحد  در ولسوالي دولينه پناه برده است .  بگفته موصوف ؛ دولت توان بازداشت قاتل را از نزد اين قوماندان مسلح نداشت وسرانجام او را با سه تن ديگر به جرم  قتل بازداشت کرده است . وى که اعتراض داشت تا به دوسيه هاى شان رسيده گى شود؛ گفت که هيئت مذکوروعده سپرده تا به خواست هايشان رسيده گى کامل نمايند .  اعتصاب زندانيان محبس عمومى کندهار نيز، بعد از گذشت شش روز ؛ هفته قبل پايان يافت . ٣٥٠ زندانى درمحبس  کندهار به دليل برخورد نامناسب مسؤولين زندان و سيستم نادرست غذايى، دست به اعتصاب غذايى زده بودند . 

 

از بازداشت دو قاچاقچى درغور خبر داده شد

آژانس خبرى پژواک

مسوولين ولايت غور، از بازداشت دو قاچاقچى سلاح و مواد مخدر خبر دادند.جنرال عبدالباقى نورستانى قوماندان  امنيۀ غور  ميگويد ، امروز يکتن که يک  راكت انداز، يک ميل كلاشنكوف  و يک تفنگچه را در موتر  فلاينکوچ قاچاق ميکرد در شهر چغچران ( مرکز غور) دستگير شد. وى از فرد دستگير شده بنام عبدالرسول باشندۀ ولسوالى جوند بادغيس ياد کرده، به آژانس خبرى پژواک گفت که نامبرده سلاح ها را در زير چوکى موتر مخفى کرده بود. قوماندان امنيه افزود که عبدالرسول سلاح را از ولايات شمال آورده و قصد داشت، آنرا به  ولايت هلمند قاچاق نمايد. اگر چه  نورستانى  از کدام ولايت شمال نام نبرد، اما ولايت فارياب با بادغيس سرحد داشته و قبلاً ولسوالى غورماچ فارياب، مربوط بادغيس بود. قوماندان  امنيه غور  از عمليات پوليس مبارزه با مواد مخدر   در ولسوالى ساغر نيز خبرداده، ميگويد که  در اين عمليات يک قاچاقچى  مواد مخدر دستگير شده است. به گفتۀ  نورستانى از نزد وى ٧ کيلو کرستال( نوع پيشرفته و گرانتر هيروئين)  يک ميل كلاشنكوف  و يک ميل تفنگچه   بدست آمده است. حاجى عبدالبصير ولسوال ساغر ميگويد که  عامل آن، کرستال را  از ولايت هرات به ساغر آورده و ميخواست آنرا براى معتادين بفروشد.  پوليس ميگويد که طى عمليات تصفيوى، سه روز قبل در ولسوالى هاى ساغر و چهار سده ١٦ ميل سلاح مختلف النوع را  نيز بدست آورده و يکتن از مخالفين مسلح دولت را دستگير نمودند