آرشیف

2014-11-30

جام غور

41 تن طالب مرغاب به پروسه صلح پیوستند

یکشنبه ۹ قوس ۱۳۹۳ برابر است با ۳۰ نوامبر ۲۰۱۴
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور

۴۱ تن طالب مرغاب در ترکیب دو گروپ به سرکردگی غلام علی و محمد عظیم در فیروزکوه، مرکز ولایت غور، با بیش از ۳۰ میل اسلحه مختلف النوع، به پروسه صلح پیوستند.
این طالبان که از ۷ سال به اینسو در مخالفت با دولت قرار داشتند، دلیل مخالفت شان را عدم توجه دولت مرکزی و بویژه اداره محلی غور دانستند. سید انور رحمتی سرپرست ولایت غور ضمن قدردانی از پیوست شدن طالبان مسلح به پروسه صلح گفت، در صورت تامین امنیت کلی منطقه، اداره محلی تلاش خواهند کرد تا مرغاب را به عنوان ولسوالی به دولت مرکزی پیشنهاد نمایند. حاجی کمال الدین مودودی رئیس کمیته صلح ولایتی از پیشینه جهادی و همسنگر بودن مردم مرغاب یاد نمود و گفت، دولت تلاش میکند تا ضمن انکشاف و خدمات اجتماعی در منطقه برای هر فرد پیوست شده به صلح ماهانه شش هزار افغانی و برای سرگروپ ها سیزده هزار افغانی را تا شش ماه کمک نماید. در همین حال، احمد فهیم قوماندان امنیه غور پیوستن طالبان مرغاب را به صلح یکی از دست آورد های مشترک پولیس و شورای ولایتی صلح دانست و گفت، قرار است به تعداد ۷۰۰ نفر دیگر نیز از طالبان مرغاب با شورای صلح ولایتی یکجا شوند.
حاجی غلام سخی صبوریار رئیس سرحدات و قبایل و یکی از متنفذین مرغاب از کار کردهای دولت در برابر مرغاب با شدت انتقاد نمود و گفت، قیام مردم مرغاب علیه طالبان بعد از قتل جنرال احمد مرغاب آغاز شد، اما اداره محلی جنرال شهید را قوماندان وابسته به طالبان خطاب کرد و طالبان نیز وی را قوماندان اربکی (پولیس محلی) خواند. محمد عظیم یک تن از سرگروپهای طالبان پیوست شده به پروسه صلح به جام غور گفت که آنان از ۷ سال به اینسو در مخالفت علیه دولت قرار داشت، که اخیرا به وساطت بزرگان منطقه، شورای صلح و قوماندان امنیه با دولت یکجا شدند. وی گفت، افراد پیوست شده به صلح قبل از این در مناطق فیروزکوه، چهارسده و بخش های از ولسوالی های دولتیار، لعل و سرجنگل ولایت غور و همچنان در ولایات سرپل، بامیان و فاریاب فعالیت داشتند. محمد عظیم گفت:" بیشتر فعالیت ها در ولایت خودما که بیشتر درد داشته ایم، بعدش در ولایت بامیان، سرپل و فاریاب بود". نامبرده میگوید که آنان هدایت فعالیت های ضد دولتی را از آنعده علما که در صفوف طالبان هستند، میگرفتند:" اوجه انگیزه میدادن که جهاد است، حکومت فاسده، فاسق و دار حرب است".
این سرگرپ طالبان از تمامی فعالیت های ضد دولتی اش در گذشته پشیمان است، وی گفت، جنگ بس است و ما میخواهیم در فضای صلح و برادری دوشا دوش اداره محلی برای پیشرفت جامعه کار و فعالیت نماییم.
قبل ازین نیز یک گروپ ۱۸ نفری طالبان مسلح با پروسه صلح ولایتی یک جا شده بودند.