آرشیف

2017-10-8

جام غور

36 محصل از انستیتیوت علوم صحی نعمان در غور فارغ شدند

انستیتیوت علوم صحی نعمان دومین دور فراغت دانشجویان خویش را امروز در فیروزکوه، مرکز ولایت غور، جشن گرفت.
دراین دور، این انستیتیوت 36 تن را از بخش نرسنگ عالی بعد از سه سال دوره تحصیلی سند فراغت داده است.

محمد طاهر مجیدی به نماینده گی از انستتییوت علوم صحی نعمان گفت، فارغین که امروز لباس فراغت را در تن کرده اند آمادگی خدمت در دور ترین نقطه غور را دارند.

آقای مجیدی اظهار داشت که این محصلین در بخشهای نرسنگ عالی، قابلگی عالی و فارمسی آموزش دیده اند.

گفتنی است که انستتییوت علوم صحی نعمان در سال ۱۳۹۳ ه ش در ولایت غور به فعالیت آغاز نمود و این دومین دور فراغت محصلان از این مرکز علوم صحی است.
 
یکشنبه ۱۶ میزان ۱۳۹۶ برابر است با ۸ اکتوبر ۲۰۱۷
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور