آرشیف

2018-5-14

جام غور

36 تن از محبوسین در غور تصدیقنامه کورس سواد آموزی را دریافت کردند

غلام ربانی هدفمند، آمر سواد آموزی معارف غور می گوید که 36 تن از محبوسین زندان مرکزی غور، بعد از فراگیری کورس های سواد آموزی، تصدیق نامه ها را دریافت نمودند.
 
دو شنبه ۲۴ ثور ۱۳۹۷ برابر است با ۱۴ می ۲۰۱۸
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور