آرشیف

2015-7-28

جام غور

320 تن کار آموز در غور سند فراغت بدست آوردند

چهارشنبه ۷ اسد ۱۳۹۴ برابر با ۲۸ جولای ۲۰۱۵
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور

320 تن کار آموز حرفوی در 11 بخش مختلف بعد از سپری کردن شش ماه آموزش، امروز سه شنبه (۵ اسد ۹۴) سند فراغت و وسایل کار را بدست آوردند.
داکتر گل احمد عثمانی، رئیس کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین غور گفت، فارغان این حرفه ها را 200 تن از طبقه اناث و 120 تن دیگر از طبقه ذکور تشکیل میدهند که بعد از شش ماه آموزش اسناد فراغت شانرا بدست آوردند.
اقای عثمانی گفت، این افراد در 11 حرفه ی مختلف چون آموزش کمپیوتر، ترمیم مبایل، نلدوانی، خیاطی، فلزکاری و خامک دوزی آموزش دیده اند.
گفتنی است که این پروژه توسط موسسه همآهنگی، توسعه و بازسازی افغانستان یا (CRDSA) به همآهنگی و همکاری مقام ولایت، ریاست کار و امور اجتماعی، امور مهاجرین، اقتصاد و امور زنان تطبیق گردیده است.