آرشیف

2016-4-25

جام غور

3 پولیس در انفجار ماین زخم برداشت

شاه پسند پهلوی ولسوال شهرک ولایت غور می گوید که حوالی ساعت 11 قبل از چاشت روز دوشنبه موتر رنجر پولیس با ماین کنار جاده اصابت کرد که در نتیجه 3 تن پولیس زخم برداشتند.

ولسوال شهرک گفت، این رویداد در منطقه میان ولسوالی و قریه سرچشمه صورت گرفت.