آرشیف

2016-12-8

جام غور

28 پروژه انکشافی به هزینه بیش از 96 میلیون افغانی در غور به بهره برداری رسید

مسولان ریاست احیاء و انکشاف دهات غور می گویند که 28 پروژه انکشافی در بخش های زراعت و ترانسپورت زمینی به هزینه 96650000 افغانی ازبودجه پروگرام N-FIERدفتربرنامهای انسجام ساحوی وزارت احیاوانکشاف به انجام رسید.

این پروژه ها شامل اعمار 22 باب بند آبگردان، دیوار های استنادی تحکیم کاری بطول 835 متر، کانال های آبیاری بطول 2066 متر و 19 پایه پلچک موتر رو است که در 32 قریه ولسوالی های دولینه، شهرک، دولت یار، لعل وسرجنگل و فیروزکوه تکمیل و مورد استفاده قرار گرفت.

خیرمحمد نائبی سرپرست ریاست احیاء و انکشاف دهات می گوید که 12500 جریب زمین زراعتی از این پروژه ها آبیاری میشود و به تعداد 8025 فامیل از خطرات سیلابها مصئون گردیده است.

در سال جاری تعداد 3 پروژه ی دیگر نیز از بودجه برنامه انسجام ساحوی وزارت احیاء و انکشاف دهات در فیروزکوه مرکز غور، مورد استفاده قرار گرفته بود.
 
چهارشنبه ۱۷ قوس ۱۳۹۵ برابر است با ۷ دسامبر ۲۰۱۶
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور