آرشیف

2017-9-29

جام غور

250 سرباز پولیس محلی بعد از یک ماه آموزش در تیوره، سند فراغت بدست آوردند

پس از یک ماه آموزش؛ 250 سرباز پولیس محلی برای اولین بار در ولسوالی تیوره غور سند فراغت بدست آوردند.
این سربازان طی محفل با حضور داشت سمونمل حبیب الرحمان (ملکزاده) قوماندان امنیه تیوره و استادان مرکز تولی تعلیمی پولیس ولایت غور، سند فراغت شان را اخذ نمودند.
پاسوال غلام مصطفی (محسنی) فرمانده پولیس ولایت غور میگوید این سربازان بخاطر بهبود امنیت ولسوالی تیوره آموزش دیده و دوشادوش نیروهای امنیتی علیه مخالفان دولت میرزمند.
اقای محسنی گفت، این سربازان پولیس محلی آموزش‌های مسلکی را در بخش های آگاهی از قوانین، شیوه های استفاده از اسلحه، خنثی نمودن ماین ها وسایر مضامین مسلکی فراگرفته است.
در همین حال سمونمل حبیب الرحمن ملکزاده قوماندان امنیه ولسوالی تیوره می گوید که این سربازان به هدف تامین امنیت قریه جات و مناطق اطراف ولسوالی اعزام میشوند.
به گفته آقای ملکزاده، آنان در تلاش اند؛ تا با آموزش پولیس محلی، امنیت را در مناطق نسبتا نا امن این ولسوالی برقرار سازند.
 
جمعه ۷ میزان ۱۳۹۶ برابر است با ۲۹ سبتامبر ۲۰۱۷
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور