آرشیف

2014-10-13

جام غور

​کشته و زخمی شدن 3 تن و ادامه درگیری در ولسوالی شهرک

دوشنبه 21 میزان 1393 برابر است با 13 اکتوبر 2014
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور

مقامات ولسوالی شهرک میگویند که افراد ملا مصطفی بالای قریه جات شمال آن ولسوالی حمله نمودند که در نتیجه یک تن از افراد وی کشته شده و 2 تن دیگر آن زخم برداشته است.
شاه پسند پهلوی سرپرست ولسوالی شهرک ولایت غور میگوید که این درگیری از شنبه گذشته در 7 کیلومتری شمال ولسوالی در قریه جات سوخته و گل بانه از سوی ملا مصطفی آغاز شده که تا اکنون ادامه دارد.
ولسوال شهرک گفت، در حال حاضر (دوشنبه 5 بعد از ظهر) درگیری در قریه جات سوخته و گل بانه بین افراد ملا مصطفی و نیروهای دولتی جریان دارد.
از سوی هم مسوولان قوماندانی امنیه غور میگویند که این درگیری از اثر اختلافات قومی بین ملا برهان و ملا مصطفی آغاز شده که با فرستادن نیروهای امنیتی به محل به زودترین فرصت درگیری را متوقف خواهند کرد.
نقیب الله امینی سخنگوی قوماندانی امنیه غور کشته شدن یک تن در این درگیری را تایید کرد، اما میگوید که ملا مصطفی و ملا برهان دوقوماندان محلی و طرفدار دولت هستند.
این درحالیست که در گذشته نیز درگیری های مسلحانه میان این دو قوماندان گزارش شده بود که تلفات انسانی و مهاجرت های خانوار را نیز در پی داشت.