آرشیف

2016-10-31

جام غور

​شورای علمای غور کشتار افراد بیگناه را محکوم و خواهان به کیفر رسانیدن عاملان آن شدند

رییس و اعضای شورای علمای غور در یک اقدام بی پیشینه طی قطعه نامه ی کشتار افراد بیگناه را در ولایت غور محکوم نموده و از دولت خواستند تا عاملان این قتل ها را دستگیر و مجازات نمایند.
شورای علما با صدور قطعه نامه 4 ماده ی ضمن فرا خواندن مردم به صلح و آرامش گفته اند که جرم عمل شخصی است و هر نوع عکس العمل خشونت آمیز زیر نام قوم و سمت خلاف احکام اسلامی است و باید از آن جلوگیری بعمل آید.
مولوی عصمت الله ندیم رییس شورای علمای غور در جمع از عالمان دین، والی غور، جنرال محی الدین غوری و بزرگان قومی تیرباران افراد بیگناه را سخت محکوم نمود و خواهان دستگیری و مجازات عاملان آن رویداد شدند.
در همین حال والی غور و جنرال محی الدین غوری از این اقدام عالمان دین ستایش نموده و گفتند که به زودی عملیاتی را به هدف از بین بردن عاملین تیرباران افراد ملکی را آغاز خواهند کرد.

​شورای علمای غور کشتار افراد بیگناه را محکوم و خواهان به کیفر رسانیدن عاملان آن شدند