آرشیف

2006-6-9

جام غور

​دوباب مکتب در ولسوالی تیوره ولایت غور به آتش کشیده شد

دوباب مکتب در ولسوالی تیوره ولایت غور به آتش کشیده شد
 شنبه 28 اسد 1385 برابر با 19 اگست 2006
طبق گذارشهای واصله از ولایت غور افراد ناشناس شب جمعه 27 اسد دوباب مکتب را در منطقه قبه وزه نوروز ولسوالی تیوره به آتش کشیدند .مکتب متوسطه قبه وزه نوروز از مکاتب پر سابقه ولسولی تیوره می باشد که سواد ودانش بسیاری از تحصیل کردگان غور مرهون مکاتب فوق است .هر چند عاملین این جنایت تا هنوز روشن نیست اما آتش زدن به معارف ومکاتب به شیوه مبارزه حامیان طالبان در منطقه نسبت داده میشود
.
والی وقوماندان امنیه ولایت غور جهت بر رسی اوضاع امنیتی آن ولایت به کابل خواسته شدند. پنجشنبه 17 اگست 2006 برابر با 27 اسد 1385
طبق راپور های واصله از کابل شاه عبدالأحد افضلی والی ولایت غور و شاه جهان نوری قوماندان امنیه آن ولایت به کابل خواسته شدند تا روز یکشنبه بیستم اگست در جلسه شرکت ورزند که روی مسائل امنیتی وسیاسی ولایات از جمله ولایت غور صحبت میشود. ولایت غور طی ماه که گذشت با وجود{ دوشاه} زمامدار شاهد یک سلسله نا آرامی ها بوده که قتل کارمند صحی مؤسسه ورد ویجن در چارسده وحمله بالای انجیران در منطقه کاسی در یک کیلومتری مرکز ولایت از نمونه های آن میباشد
.
شورائی ولایتی ولایت غور از مخالفت با والی صرف نظر نمودند.
  پنجشنبه 17 اگست 2006 برابر با 27 اسد 1385
 طبق گذارش های واصله از چغچران مرکز ولایت غور شورایئ ولایتی ولایت غور از مخالفت با والی ولایت صرف نظر نمودند.  دوماه قبل شورائی ولایتی آن ولایت با والی شاه عبدالأحد افضلی به مخالفت پرداختند ودر حضور رئیس عمومی امنیت ملی از فساد وضعف اداره والی درولایت شکایت نمودند وجهت عرض شکایات شان تا کابل هم تاختند اما ازانجائیکه مقامات شکایات نمایندگان غور را نا دیده گرفت ایشان ازسر سازش پیش آمده  سکوت را بر مشاجره ترجیح دادند

موتر حامل انجینران ریاست انکشاف دهات در ولایت غور مورد حمله قرار گرفت. 
 13 اگست 2006 برابر با 22 اسد 1385
طبق راپور های واصله از چغچران مرکز ولایت غور افراد مسلح نا شناس ساعت هشت شب پنجشبه یازدهم اگست بالای موتر حامل انجیران ریاست انکشاف دهات آتش گشودند که انجنران مذکور از منطقه فرار وموتر را ترک کردند. درین حمله به راکبین وسیله نقلیه آسیب نرسید واما موتر حامل شان در اثر فیر مهاجمین از کار افتاده است
.
 دستگاه روشان در چغچران مر کز ولایت غور عملا افتتاح گردید.
طبق راپور های واصله از چغچران مرکز ولایت غور دستگاه تلیفون موبائل شرکت مخابراتی روشان روز دوشنبه 23 اسد در چغچران مرکز آن ولایت افتتاح گردید.تأسیس این دستگاه بعد از سالها انتظار یک گام مثبت وارزنده است که در جنب سائر خدمات وزارت مخابرات در ولایت غور بر داشته شده است.انتن های این دستگاه فعلا مرکز ولایت ومناطق همجوارآن رازیر پوشش میگیرد
.
 کار بازسازی جاده های داخل شهر چغچران آغاز شده است.
طبق راپور های واصله از چغچران مرکز ولایت غور کار باز سازی وتوسعه سرک های داخل شهر چغچران آغاز شده است. احداث چهار راهی ها وجغله اندازی سرک ها از شهر تا آهنگران ودولتیار غربا وشرقا شامل این بر نامه است.
 ولسوال تیوره با محاسن سفیدان وروشنفکران ولسوالی تیوره دیدار نمود.
  چهارشنبه 9 اگست 2006 برابر با 18 اسد 1385
محترم  المر  ولسوالی جدید التقرر تیوره به استقبال گرم اهالی ولسوالی تیوره مواجه شد. طبق راپور های واصله از غور ولسوال تیوره حین دیدار با اقشار مختلف از ساکنین آن ولسوالی تأمین امنیت، ایجاد فضائی صلح وبرادری را از اولویت های کار خود بر شمرد.او وعده سپرد بدون تبعیض در خدمت مردم قرار داردواز تلاش در جهت إعمار مجدد این ولسوالی دریغ نورزد.او همکاری مردم را در جهت بر آورده شدن وعده هایش شرط اسا سی دانست
.
 مقدار 109 کیلوگرام تریاک در مربوطات ولایت غور ضبط شد. 
 یکشنبه 6 اگست 2006
طبق راپور های واصله از ولایت غور مؤظفین امنیتی مقدار 109 کیلو تریاک را از نزد قا چاقبران در منطقۀ نورک ولسوالی پسابند ضبط ومصادره نمودند.این مقدار از مواد مخدر در دو موتر تویوتا جا بجا شده بود که از مسیر دولت یار زرتلی  بند باین خاک یارک وپسابند به طرف هلمند انتقال داده میشد.واینکه بعد ازان این تریک ها به کجا انتقال داده شده اطلاع در دست نیست
 
ولسوال وقوماندن امنیه ولسوالی تیوره جدیدا مقرر گردید.
چهار اگست 2006
طبق راپور های واصله از ولایت غور در ولسوالی تیوره  ولسوال و قوماندان امنیۀ جدید مقرر گردیده . ولسوال محترم المر فرزند سر فراز خان از قریۀ نیلی ولسوالی تیوره میباشد. از خداوند ج برایش توفیق خدمت میخواهیم. دگروال محمد آصف قوماندان جدید التقرر ولسوالی تیوره فرزند میرزا اسحاق ونوادۀ میرزا لعل محمد خان میباشد موصوف سابقۀ کار در دولت. ضمن اینکه با ایشان این مسئولیت را تبریک میگوئیم خداوند به ایشان توفیق عنایت فرماید تا به مردم تیوره مصدر خدمت شود
.
 حدود ١٠٠ ميل سلاح در ولايت غور بدست آمد
 چغچران آژانس خبرى پژواک ، ١٠اسد
حدود هشتاد ميل سلاح از نزد افرادمسلح غير مسؤول به پروسۀ داياگ جمع آورى  و بيست ميل سلاح  ديگر، از نزد يکتن متهم به قاچاق مواد مخدر در ولايت غور  بدست آمد. جنرال شاه جهان نورى قوماندان امنيۀ ولايت غور به آژانس خبرى پژواک گفت  که هشتاد ميل سلاح که  کلاشنکوف،   راکت انداز، يازده تکه و  آر پى جى هفت شامل آنست، امروز به پروسه داياگ( گروپهاى مسلح غير مسؤول) تحويل داده شد. نورى علاوه کرد که اين سلاح ها از نزد قوماندانهاى سابق محلى و افراد غير مسؤول در ولسوالى هاى دو لينه، تولک، ساغر، شهرک ، پسابند و دولت يار بطور داوطلبانه جمع آورى شده است. به گفتۀ وى آنها بيست ميل سلاح ديگر را از نزد يکتن که متهم به قاچاق مواد مخدر بوده   نيز بدست آورده و او را توقيف نموده اند. بااين حال دگروال شاه طاهر نورى مسؤول اوپراتيفى پروسۀ داياگ در ولايت غور به آژانس خبرى پژواک گفت که از آغاز اين پروسه در ماه جوزاى سال ١٣٨٤ تا حال ، حدود هفتصد ميل سلاح ثقيل و خفيف و ٨٥ تُن مهمات جمع آورى شده است که   بخشى از اين سلاحها،  مربوط ده قوماندان سابق محلى  بوده است. وى علاوه کرد که هنوز پروسه اصلى داياگ در ولايت غور آغاز نشده و آنها منتظر هدايت دارالانشاى پروسۀ داياگ اند که در صورت آغاز اين پروسه، براى قوماندانان سابق محلى مسلح مکاتيب فرستاده ميشود که ازطريق مذاکره ، سلاح هاى شانرا تحويل نمايند، در غير آن مطابق قانون با ايشان برخورد خواهد شد. هفتۀ گذشته نيز   بيش از پنجاه ميل سلاح از نزد قوماندانهاى سابق جهادى و افراد غير مسؤول توسط مسؤولين امنيتى ولايت غور جمع آورى شده بود
.
گرفتاری یکتن به اتهام انتقال پانزده حلقه ماین درولایت غور
 دوشنبه 9 اسد 1385 برابر با 31 جولای 2006
موظفین قوماندانی  امنیه ولایت  غور  یکنفر را  به اتهام انتقال 15 حلقه ماین دیروز گرفتار نموده است. مسئول دفتر  مطبوعاتی وزارت امور داخله به آژانس باختر گفت: این شخص  15 حلقه  ماین را توسط یک راس اسپ  انتقال میداد که توسط پولیس  در ولسوالی  پساوند  ولایت غور گرفتار گردید
 .
در اجلاس امروزى ولسى جرگه نيز مشاکل مردم موردبحث قرارگرفت
 آژانس خبرى پژواک ، ٨ اسد
فساد ادارى ،بى امنيتى و نبود آب اشاميدنى از جمله مشکلات عمدۀ بودند که از طرف وکلاى شش ولايت درولسى جرگه مطرح گرديد .  وکلاى منتخب کابل ، ميدان وردگ ،لوگر، پنجشير، هلمند وغور ازجمله ولايتى اندکه درچهارمين روزگزارشدهى ( هشتم اسد ) مشکلات مردم خود را طرح کردند . مصطفى کاظمى وکيل منتخب کابل در مورد فسادادارى گفت : ((  فساد درادارات افغانستان ازجمله درشهر کابل پروبال اداره ها را شکستانده وتداخل امور در ادارات دولتى يکى از عوامل فساد ادارى است . )) وى گفت که درهمه زمينه ها بايد به شهرکابل  که  مردم همه ولايات  درآن به سرمى  برد توجه  هرچه  بيشتر  صورت گيرد
 .
فرار ملا عبدالستار به طرف هرات.
 دوشنبه 9 اسد 1385 برابر با 31 جولای 2006
ملا عبدالستار که شب هفت بر هشت اسد 1385 بالای خانه یکی از کار مندان سابق دولت و ازمخالفین سر سخت طالبان در تولک دست به حمله زد بعد ازینکه ملا عبدالله برادرش به قتل رسید از تولک به طرف هرات فرار نمود. ملا ستار در حقیقت با اقوام خود دشمنی شخصی دارد او میخواهد با این کار هم طالبان را خوش سازد وهم مخالفین خودرا ضربه زند از طالبان امکانات را میگیرد تا در غور علیه دولت عملیات نماید واما این عملیات را علیه مخالفین شخصی خود انجام میدهد.او چندین مرتبه دست به چنین اقدام زده وتلفات را متحمل شده وبعد از طریق مصاحبه إعلان نموده که من را از منطقه کشیده اند واجازه نمی دهند بخانه وکاشانه خود بر گردم.وی سال گذشته بخاطر صلح اختیار را به قوماندان امنیه وبعد بعد به والی جدید التقرر دارد اما هرگز وعده های خودرا عملی نکرد.طوریکه دانسته میشود اومانند چند تن دیگر با اسماعیل خان هم ارتباط دارد  وبه مشوره آن کار میکند با طالبان ،با اسماعیل خان وگاهی با کارمندان جدید التقرر غور ارتباط دارد وبا همه دروغ میگوید تنها هدفش ایجاد نا امنی در غور وضربه زدن به مخالفین شخصی اش میباشد که از قزیه های کده رو وگنده آب تولک میباشند
.
 جنگ در ولسوالی تولک یک کشته و یک زخمی به جاه گذاشت. 
 یکشنبه 8 اسد 1385 برابر با 30 جولای 2006
در اثر حمله افراد مسلح به سر گروپی ملا عبدالستار در قریه گنداب تولک یک نفر بنام ملا عبدالله کشته و یک نفر زخکی شده است. طبق گذارش های واصله از تول�� جنگ نیمه شب گذشته شروع و تا سات دو بعد از ظهر امروز یکشنبه ادامه داش��ه است. این چندمین بار است که ملا ستار بالای مناطق تولک دست به حمله مسلحانه می زند ، مو��وف سال گذشته از طرف نیروهای امنیتی در هرات دستگیر و بعد به اثر وساطت اسماعیل خان دوباره رها گردید. ملا ستار که به طالبان نیز ارتباط دارد از متحدین غوری اسماعیل خان است که دوهفته قبل همراه با ملا مصطفی و نمایندگان احمد خان مرغابی با وی در هرات دیدار و ملاقات داشتند. پیش بینی میشود که این اتحادیه تصمیم اخلال گری امنیت را دارند تا از دولت امتیاز بگیرند.
 
دو مکتب ابتدائیه در مربوطات ولسوالی شهرک ولایت غور به آتش کشیده شد
 یکشنبه 8 اسد 1385 برابر با 30 جولای 2006
افراد تخریب کا و ضد علم و فرهنگ خیمه های دو مکتب ابتدائیه را در منطقه خواجه بور ولسوالی شهرک به آتش کشیدند. البته عاملین این جنایت مشخص نیست اما در هفته که گذشت طور هم آهنگ عملیات تخریب کاری در ولایت غور ادامه داشته که قتل یک کارمند صحی در مناطق چهارسده نیز یکی از این عملیات میباشد
.
نمایندگان ولایت غور باردوم با حامد کرزی ملاقات کردند.
 شنبه 29 جولای 2006 برابر با 7 اسد 1385
نمایندگان شورای ولایتی ومحاسن سفیدان ولایت غور که بخاطر بررسی اوضاع سیاسی وامنیتی ولایت غور آمده بودندبعد از ملاقات دسته جمعی ولایات دیروز باری دیگر جهت باز گوی مشکلات ولایت غور طور جداگانه با حامد کرزی رئیس جمهور کشور دیدار نمودند.حاجی عبدالغفور تیمن معاون شورائی ولایتی غور، حیات الله بیک، حاجی سلام خان، رئیس آعطامحمد خان مولوی دین محمد عظیمی رویس احمد خان ، فضل احمد کوهستانی وعدۀ دیگر از نمایندگان به شمول والی ولایت شاه عبدالأحد افضلی مشکلات ولایت غور را به سمع رئیس جمهوری رسانیدند ورئیس دولت به وزارت خانه های ذیربط هدایات لازم صادر نمودتا به مشکلات مردم ولایت غور رسیدگی شود

بيش از ٥٠ ميل سلاح در غور از قوماندان سابق محلى جمع آورى شد
 چغچران آژانس خبرى پژواک ، ٣ اسد
بيش از پنجاه ميل سلاح ، از نزد قوماندانهاى سابق جهادى و افراد غير مسؤول توسط مسؤولين امنيتى ولايت غور جمع آورى شد. جنرال شاه جهان نورى قوماندان امنيۀ ولايت غور به آژانس خبرى پژواک گفت که اين سلاح ها که اکثر آن خفيفه اند؛ روز گذشته  از نزد فضل الاحد څارنوال ولسوالى دو لينه ، ملا محمود و نصر الله ، دو تن از قوماندانهاى سابق جهادى به وساطت موسفيدان منطقه جمع آورى شده است. نورى علاوه کرد که اين سلاح ها ، از  ولسوالى هاى شهرک، تولک، ساغر، تيوره، پسابند و دو لينه  جمع آورى شده که برخى آن مربوط يکعده  افراد غير مسؤول نيز ميباشد. طبق  اظهارات قوماندان امنيۀ غور،  سلاح هاى ياد شده در حضور هيئت داياگ( انحلال گروپهاى مسلح غير مسؤول) جمع آورى شده و قرار است که به  اين پروسه   تحويل داده شوند. همچنان به گفتۀ موصوف، دو نفر مسلح غير مسوول بنامهاى عبدالقيوم و عبدالاحد باشنده هاى ولسوالى ساغر که متهم به   اخلال امنيت  و بى نظمى بودند نيز در همين ولسوالى  دستگير شده اند. به گفته موصوف، طى يکماه گذشته ، يکصد ميل سلاح ثقيل و خفيف از نزد قوماندانهاى سابق محلى و افراد غير مسؤول  در اين ولايت  ،جمع آورى و به پروسۀ داياگ  سپرده  شده است. اين  سلاح ها در حالى جمع آورى ميشوند که يکعده مردم از موجوديت افراد مسلح غير مسؤول شکايت دارند. طوريکه  ماه گذشته يک کاروان شامل شش عراده موتر  که حامل بيش از شصت مسافر در  ولسوالى تولک ولايت غور  بود، توسط  افراد مسلح  ناشناس متوقف و تمام  اموال وپول نقد شان  به سرقت برده  شد.
 
نسخه رهايى از ناامنى ها مفيد است اما اگر عملى شود
آژانس خبرى پژواک،٣ اسد
رئيس جمهور حامد کرزى، پيشنهادات  و مشوره هاى بزرگان قومى و علماى  ولايات را جهت رهايى از ناامنى هاى اخير مفيد ميداند. اما شمارى از کارشناسان به عملى نمودن آن، مطمين نيستند. حامد کرزى بخاطر رهايى از ناامنى هاى اخير، بيش از يک ماه  ، صحبت هاى  را با نماينده گان ولايات آغاز نموده و مشوره هاى آنها را  استماع نموده است. اين صحبت ها که با نماينده گان ولايات ناامن جنوبى آغاز گرديده بود، به تاريخ  ٣١ سرطان با ديدار و گفتگو با نماينده گان ولايات هرات، بادغيس، فراه، نيمروزو غور  به پايان رسيد. کرزى در نشست نوبتى با نماينده گان ولايات کابل، لوگر، ميدان وردگ، پنجشير، پروان و کاپيسا گفته بود: (( نظريات بزرگان، علماء و متنفذين کشور قابل قدر است و در نظر گرفتن  آن ميتواند افغانستان را از مشکلات خلاص سازد. )) کرزى اين را نيز گفته است که نظريات تمام نماينده گان را جمع آورى نمودکه هماهنگى و نزديکى در اين نظريات وجود داشت. به گفته وى، همه آنها چهار عنصر ذيل را به حيث دلايل ناامنى خوانده اند.
١- مداخله خارجى
٢- فساد ادارى، ضعف دواير دولتى و کمبود پوليس
٣- برنامه هاى بعضى تلويزيون ها و شبکه هاى کيبلى
و عدم هماهنگى ميان نيروهاى دولتى و ائتلاف در مبارزه عليه دهشت افگنى. رئيس جمهور حامد کرزى به تاريخ ٢٨ سرطان ، حين ملاقات با نماينده گان ولايات بغلان، کندز، تخار و بدخشان گفته بود که  خواسته هاى بزرگان قومى را جمعبندى نموده و آنرا به جامعه بين المللى پيشکش خواهد کرد. وى اظهار اميدوارى نموده بود که به اين ترتيب ، افغانستان را از اين حالت متشنج بطرف صلح و سعادت رهبرى خواهد کرد.  گرچه بعضى صاحب نظران نظريات نماينده گان ملت را قابل قدر ميدانند اما مطمين نيستند که به اين ترتيب بهبودى رونما گردد. به گفته سرمحقق حبيب الله رفيع، اين نظريات در جاى خودش مفيد است؛ اما از بيرون و داخل مداخلاتى وجود دارد که اين مشوره ها را تحت شعاع قرار ميدهد.  به گفته وى،  بعضى حلقات خارجى و دولتى ، امنيت را به ضرر خود ميدانند . زيرا در صورت موجوديت امنيت به نيروهاى خارجى نيازى وجود ندارد و حلقات مغرض دولتى در شرايط خوب به نفع خود استفاده کرده نميتوانند.  گر چه کرزى قبلاً نيز چندين بار  خواستار هماهنگى  نظامى بانيروهاى خارجى شد ه بود   ، ولى  ياد اورى عدم  هماهنگى  به حيث علت نامنى  ،  نشان ميدهد که تاحال اين کار صورت نگرفته است
 .
یک تن به اتهام قتل کارمند صحی و راننده اش در ولایت غور دستگیر گردید
 سه شنبه 3 اسد 1385 برابر با 25 جولای 2006
روز سه شنبه جنرال شاه جهان نوری قوماندان امنیه ولایت غور طی تماس تلفونی با خبر گزاری پژواک گفت شخصیکه گمان میرود قاتل داکتر عبداظاهر و راننده اش باشد از طرف نیروهای امنیتی دستگیر گردیده است. این شخص را ملا احمد شاه نام دارد که از منطقه غلمین در 20 کیلومتری چغچران با اسناد و مدارک دستگیر گرد��ده قضیه تحت تحقیق قرار دارد. و همچنان وی اظهار داشت که 50 میل سلاح   و مهمات از افراد غیر مسئول جمع آوری گردیده است
.
 واکش کرزی به قتل کارمند صحی در غور 
 سه شنبه 3 اسد 1385 برابر با 25 جولای 2006
حامد کرزی، رييس جمهور افغانستان قتل يک کارمند صحی افغان را در ولايت غور به شدت محکوم کرده و آن را کار "خارجی ها" دانسته است. اين کارمند صحی روز گذشته زمانی مورد حمله افراد مسلح قرار گرفت که از يک ماموريت درمانی در يکی از روستاهای ولايت غور، به سوی دفترش در حرکت بود.  در اين حمله راننده افغان او نيز کشته شده است.  دفتر رييس جمهور کرزی با انتشار يک اعلاميه گفته است که حمله به کارمندان صحی کار "دشمنان خارجی" افغانستان است که به "دستور خارجی ها" تلاش می کنند روند بازسازی را در اين کشور به مخاطره بی اندازند. آقای کرزی در اين اعلاميه گفته است: "با وجود اين تلاش ها، افغانها به احيای مجدد کشورشان ادامه خواهند داد." مقامات افغان در گذشته نيز عاملان بيشتر نا آرامی ها در اين کشور را "خارجی ها" معرفی کرده اند که به باور بسياری، اين اشاره بيشتر متوجه کشور همسايه پاکستان بوده است
.
حامدکرزی با تعدادی ازبزرگان و نماینده گان ولایت غورملاقات نمود.
 سه شنبه 3 اسد 1385 برابر با 25 جولای 2006
حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، قبل ازظهرامروز با تعدادی ازبزرگان ، متنفذین ونماینده گان مردم ولایت غور درمقر ریاست جمهوری ملاقات کرد. دراین ملاقات تنی چند به نماینده گی ازمردم غورصحبت نموده دربخش های معارف ،صحت عامه،برق وجاده ها مشکلات شان را مطرح  نموده خواهان اعماربندهای آب وفعال شدن خط هوایی آنولایت گردیدند. رئیس جمهور بعدازاستماع خواست های آنان گفت که خواست های مردم ولایت غور درراستای جاده ها ، معارف وصحت عامه مانند مردمان سایرولایات کشوربرحق است، دولت افغانستان برای آسایش وبلند بردن سطع زنده گی مردم کشور، تلاش شبانه روزی می نماید ودراین راستا توجه  جدی می کند. رئیس جمهورگفت که پیشرفت های زیادی دربازسازی افغانستان شده است که پیشرفت بعضی ازپروژه ها وقت می طلبد. درپایان این ملاقات ، رئیس جمهورکشوربه وزارت های ذیربط هدایت داد تا مشکلات مردم ولایت غور را بررسی نموده درجهت رفع آن اقدام نمایند
.
دستگاه مخابراتى افغان تيلى کام در هرات افتتاح گرديد
 اژانس خبرى پژواک ، اول اسد
دستگاه  مخابراتى  چهار هزار شماره اى  افغان تيلى کام   به تاريخ اول اسد  رسماً در ولايت  هرات افتتاح  شد. گل احمد راستمن رييس شرکت افغان تيلی کام دربخش زون های افغانستان ، مربوط وزارت مخابرات  طی کنفرانس مطبوعاتی در شهر هرات  گفت که  هر شمارۀ اين دستگاه مخابراتى،  مبلغ  ٣٥٠٠ افغانی  بدسترس شهروندان هرات  قرار داده ميشود .   راستمن به آژانس خبرى پژواک  اظهار داشت که   فى دقيقه مکالمه از طريق اين شبکه  در داخل ولايت يک افغانى و از يک ولايت به ولايت ديگر،  پنج افغانى مصرف بر ميدارد که اين نازلترين قيمت دربين شرکت های مخابراتی درافغانستان ميباشد .  قبلا ًامتیازهرشماره تيلفون دیجیتل مربوط شرکت خصوصى سرافراز خراسان درولایت هرات به قیمت   ١٧٥٠٠ افغانی بفروش میرسید که حالا ازطريق وزارت مخابرات و چهل در صد سهم شرکت سرافراز خراسان  به ٣٥٠٠ افغانی کاهش یافته است.  به گفتۀ راستمن  در ظرف دو ماه آينده ،اين شبکۀ مخابراتى در ولایات ديگر زون غرب مانند غور، فراه و بادغیس نيز توسعه داده  شده  و درهرولایت پنجهزار شماره توزیع خواهد شد.