آرشیف

2016-10-31

جام غور

​جنرال دوستم بازماندگان قربانیان غور را کمک نقدی نمود

جنرال عبدالرشید دوستم معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان با بازماندگان قربانیان اخیر در ولایت غور کمک نقدی نمود.
نجیب الله نجیبی سخنگوی قول اردوی ۲۰۷ ظفر که مسوولیت توزیع این کمک را به عهده دارد گفت، برای خانواده های شهدا ۲۰ هزار و برای خانواده های مجروحین ۱۵ هزار افغانی از سوی جنرال عبدالرشید دوستم مساعدت شده است.
گفته میشود که جنرال دوستم این مساعدت نقدی را در هم آهنگی با قوماندن قول اردوی ۲۰۷ ظفر برای خانواده های قربانیان اخیر در ولایت غور توزیع نموده است.
 

​جنرال دوستم بازماندگان قربانیان غور را کمک نقدی نمود