آرشیف

2019-11-10

جام غور

۸۰ هزار باشنده غور به بگونه درست به خدمات صحی دسترسی ندارد

مسوولان ریاست صحت عامه غور می گوید که ۸۰ هزار باشنده آن ولایت به دلیل صعب العبور بودن راه ها بگونه درست به خدمات صحی دسترسی ندارند.

داکتر جمعه گل یعقوبی، رئیس صحت عامه غور که در محفل فراغت نرس و قابله در فیروزکوه، مرکز ولایت غور، صحبت می کرد از احتمال مسدود شدن راه های مواصلاتی ولسوالی ها و قریه جات در زمستان پیش رو به مراکز صحی در آن ولایت خبر داد.
وی گفت، با مسدود شدن راه های مواصلاتی به مراکز صحی در آن ولایت شمار این افراد افزایش خواهد یافت.

>

یکشنبه ۱۹ عقرب ۱۳۹۸ برابر است با ۱۰ نوامبر ۲۰۱۹
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور