آرشیف

2018-12-31

جام غور

۷۰۰ فامیل در غور ۱۰،۵ میلیون افغانی کمک نقدی دریافت نمودند

برای ۷۰۰ فامیل متاثر از جنگ و خشکسالی در فیروزکوه، مرکز ولایت غور، (۱۰،۵۰۰،۰۰۰) ده میلیون و پنجصد هزار افغانی کمک نقدی UNHCR یا دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان توزیع گردید.
عبدالوهاب عظیمی، مسوول ساحوی موسسه انصاری (ARAA) می گوید این کمک ها توسط موسسه یاد شده صورت گرفت که برای هر فامیل متاثر از جنگ و خشکسالی ۱۵ هزار افغانی پول نقد توزیع گردید.
حبیب الله رادمنش، معاون والی غور ضمن قدردانی از نهاد های مدد رسان گفت، کمک های نقدی نهاد های ملل متحد از طریق انجوها تاثیر مثبت گذاشته و تا حدی سطح فقر را کاهش داده است.

عبدالرووف غفوری رییس عودت مهاجرین گفت، تیم های سروی نهاد های دولتی و موسسات، بدون تعلل و بدون در نظر گرفتن خستگی شب و روز کار کردند تا مستحقین را شناسایی نمایند.
قبل از این، پروگرام غذایی جهان یا دبلیو اف پی برای ۱۲۰۰ فامیل و همچنان موسسه انصاری برای ۷۸۰ فامیل به ترتیب برای هر فامیل ۱۲ هزار افغانی و معادل یک صد دالر امریکایی، کمک های نقدی توزیع نموده بود.

دوشنبه ۱۰ جدی ۱۳۹۷ برابر است با ۳۱ دسامبر ۲۰۱۸
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور