آرشیف

2018-11-7

جام غور

۶ پروژه به هزینه ۶۱ میلیون افغانی در غور به بهره برداری رسید

مسوولان ریاست احیاء و انکشاف دهات غور می گویند ۶ پروژه آبیاری-زراعتی و ترانسپورتی در فیروزکوه و ولسوالی لعل و سرجنگل آن ولایت تکمیل و مورد استفاده قرار گرفت.
خیرمحمد نائبی، سرپرست ریاست احیاء و انکشاف دهات غور گفت، این پروژه ها شامل ۱۵۱۴ متردیوار استنادی، اعمار یک پایه پل موتررو آهن کانکرتی بطول ۱۵ متر و عرض 5 متر، ۱۷۳۰ مترکانال، ۲ باب سربند آبیاری زراعتی، ۳ دهنه سوپرپسچ، ۵۲۰ متردیواراستنادی، یک پایه ترناب و احداث و جغلفرش ۵ کیلومتر سرک که درمسیر آن به تعداد ۱۶ پایه پلچک های موتررو میباشد که از بودجه انسجام برنامه های ساحوی آن وزارت تمویل گردیده است.
به گفته آقای نائبی، این پروژه ها در قریه جات بازار میدانک فیروزکوه، تکه غال، قتلش، نوفتح تلخک، چهارده و آب باریک قلعه کشک ولسوالی لعل وسرجنگل تطبیق گردیده است.

چهارشنبه ۱۶ عقرب ۱۳۹۷ برابر است با ۷ نوامبر ۲۰۱۸
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور