آرشیف

2019-1-15

جام غور

۶۰۰ متقاضی برای ۵۸ بست مدیریتی معارف غور، رقابت میکنند

برای ۵۸ بست مدیریتی ریاست معارف غور، ۶۰۰ متقاضی درخواست شمولیت در امتحان داده که از جمله ۳۰۰ تن آنان واجد شرایط و شامل امتحان رقابتی گردیدند.
مسوولان ریاست معارف غور می گویند که بست های ۳ و ۴ آن ریاست بشمول آمریت  معارف وآمریت ارزیابی و نظارت تعلیمی ولسوالی لعل و سرجنگل ۵۸ بست مدیریتی به رقابت آزاد گذاشته شده بود.
آزمون این بست ها روز دوشنبه در فیروزکوه، مرکز ولایت غور، گرفته شد.
 
دوشنبه ۲۴ جدی ۱۳۹۷ برابر است با ۱۴ جنوری ۲۰۱۹
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور