آرشیف

2014-11-24

جام غور

۵۲ حلقه چاه آب آشامیدنی در ولسوالی لعل به بهره برداری رسید

دوشنبه ۳ قوس ۱۳۹۳ برابر است با ۲۴ نوامبر ۲۰۱۴
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 
۵۲ حلقه چاه آب آشامیدنی صحی نیمه عمیق در قالب دو پروژه در ۲۰ قریه ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور به بهره برداری رسید.
انجینر محمد شفیق وکیل آمر برنامه های ریاست احیاء و انکشاف دهات ولایت غور میگوید که این دو پروژه به ارزش (۵۰۸۷۵۰۰) افغانی  از طریق برنامه ملی آبرسانی حفظ الصحه محیطی وزارت احیاء و انکشاف دهات تکمیل و مورد بهره برداری قرار گرفته است.
آقای وکیل گفت، به تعداد (۱۱۳۰)  فامیل بطور مستقیم از این دو پروژه مستفید شدند.
ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور یکی از امنترین ولسوالی های آن ولایت است که زمینه تطبیق پروژه های انکشافی در آن ولسوالی میسر بوده و از همین رو توجه موسسات داخلی و خارجی و حتی دولت را نیز بخود جلب نموده است.
از سوی هم عدم توازن انکشاف در سطح ولسوالی های غور نگرانی های نیز به همراه دارد که بار ها از سوی مردم عام و حتی مسوولان ادارات دولتی مورد انتقاد قرار گرفته است.