آرشیف

2019-1-31

جام غور

۴ پروژه آبرسانی و ترمیماتی به ارزش ۴ میلیون افغانی در غور به بهره برداری رسید

۴ پروژه آبرسانی و ترمیماتی به ارزش ۳ میلیون ۹۵۲ هزار افغانی در ولسوالی دولتیار ولایت غور تکمیل و مورد استفاده مردم قرار گرفت.
 انجنیر محفوظ الله فکور، رئیس احیاء و انکشاف دهات غور میگوید که این پروژه ها شامل اعمار ۴ رشته شبکه آبرسانی سولری و ترمیماتی دارای ۴ ذخیره به ظرفیت ۴۰ متر مکعب آب بوده که به کمک مالی دفتر یونیسف ساخته شده است.
آقای فکور می گوید که این پروژه ها در قریه جات دروازه، نرمته، چکاب و کهمردی ولسوالی دولتیار ساخته شده که ۶۷۰ فامیل از آن استفاده میکنند.
 
سه شنبه ۹ دلو ۱۳۹۷ برابر است با ۲۹ جنوری ۲۰۱۹
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور