آرشیف

2020-2-3

جام غور

۴۰ فامیل بیجاشده در غور کمک های غذایی دریافت نمودند

برای ۴۰ فامیل که قبلا از اثر جنگ و نا امنی از مناطق اصلی خود بیجاه وبه شهر فیروزکوه، مرکز ولایت غور، جابجاه شده بودند، کمک های غذایی دریافت نمودند.
برای هر فامیل بیجا شده ۲۰۰ کیلوگرام آرد، ۱۴ کیلوگرام روغن، ۱۴ کیلوگرام دال و یک کیلوگرام نخود توزیع گردید.
این کمک ها از سوی پروگرام جهانی غذا تهیه و با حضور مسوولان ادارت دولتی برای مستحقین توزیع گردید.

دوشنبه ۱۴ دلو ۱۳۹۸ برابر است با ۳ فبروری ۲۰۲۰
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور