آرشیف

2015-4-16

جام غور

۳۶۰ بز شیری برای ۱۲۰خانواده عودت کننده در غور داده شد

پنجشنبه ۲۷ حمل ۱۳۹۴ برابر است با ۱۶ اپریل ۲۰۱۵
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور

۳۶۰ بز شیری برای ۱۲۰ خانواده عودت کننده در فیروزکوه، مرکز ولایت غور، به هدف رشد مالداری داده شد. جمال الدين يعقوبى مسوول موسسۀ هماهنگى توسعه و بازسازى، هدف از این کار را برعلاوۀ کمک به اين فاميل ها، بهبود مهارت های نگهداری مواشی و رشد مالداری به روش های معیاری در آن ولایت عنوان کرد. مسوول این موسسه به رسانه ها گفته است که یک یک عضو این خانواده ها به مدت سه ماه برنامه های آموزشی را در مورد نگهداری بزهای شیری، رسیدگی به امراض آنها و چگونگی رعایت حفظ الصحه این حیوانات فرا گرفتند. آقای یعقوبی به پژواک گفته که این مواشی در مناطق شهرک زنان، تپه میدان هوایی، شهرک مهاجرین، دره قاضی و جر صیفور شهر فیروزکوه بوده که در میان آنها۸۰ زن و ۴۰ مرد شامل میباشد. منبع با بيان اينکه برنامه يادشده با هماهنگى رياست زراعت، رياست عودت مهاجرين، رياست کار واموراجتماعى ونماينده هاى شوراى انکشافى محلات صورت گرفته است، افزود که تمويل کنندۀ آن اداره جمعیت و مهاجرت ایالات متحدۀ امریکا(BPRM) بوده است. قبل ازین موسسات دیگر نیز در فیروزکوه برای خانواده های بی بضاعت مواشی توزیع نموده بود.