آرشیف

2016-7-17

جام غور

۳۴ اداره غور بیش از ۱۱۹ ملیون افغانی به شهرداری فیروزکوه مقروض اند

بشمول مقام ولایت ۳۴ اداره محلی در فیروزکوه، مرکز ولایت غور، بیش از ۱۱۹ ملیون افغانی از شهرداری فیروزکوه مقروضیت دارند.
محمد عارف قاضی زاده شهردار فیروزکوه می گوید که یک تعداد از این ادارات از چند سال به اینطرف صفایی و قیمت ملکیت های شانرا به شهرداری تحویل نکرده است.
وی گفت، ریاست های مبارزه با حوادث، امور زنان، معارف، قوماندانی امنیه، کندک اردوی ملی، آمریت های ارزاق، محبس، ورزش و نفت و گاز از جمله ادارات اند که قیمت جایداد های شانرا نپرداخته است.
شهردار فیروزکوه می گوید در صورتیکه تمامی باقی داری های ادارات دولتی جمع آوری شود عواید این اداره به صد برابر افزایش خواهد یافت. در میان ۳۴ اداره بیشترین مقروضیت را ریاست معارف غور و کمترین آن را د افغانستان بانک دارد.
غلام ناصر خاضع والی غور نیز از تمامی مسوولان ادارات که مقروض شهرداری فیروزکوه اند، خواسته تا به زودترین فرصت پول صفایی و ملکیت های شانرا به شهرداری فیروزکوه بپردازند و در غیر آن موضوع را با رسما با ریاست جمهوری در میان خواهد گذاشت.
اخیراْ ریاست جمهوری فرمانی را صادر نموده که بر مبنای آن ادارات که از سال های گذشته صفایی و قیمت ملکیت های شان را نپرداخته، مکلف اند تا قروض شان را بپردازند.
 
یکشنبه ۲۷ سرطان ۱۳۹۵ برابر است با ۱۷ جولای ۲۰۱۶
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور