آرشیف

2018-8-28

جام غور

۳۲ تن گندم به ورثه شهدای پولیس در غور توزیع شد

 
برای ۱۶۱ فامیل ورثه شهدای نیروهای امنیتی در غور بیشتر از ۳۲ تن گندم از جانب کمیته ملی مبارزه با حوادث توزیع گردید.
غلام ناصر خاضع والی غور می گوید که برای هر فامیل ورثه شهید دوصد کیلوگرام گندم، توزیع گردید.
به گفته وی، این مقدار مساعدت نمیتواند بخش از نیازمندیهای فامیل های شهدا را مرفوع سازد، اما در کاهش فقر و تهی دستی اثر مثبت دارد.
 
سه شنبه ۶ سنبله ۱۳۹۷ برابر است با ۲۸ اگست ۲۰۱۸
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور