آرشیف

2021-4-1

جام غور

۳۰ نیروی دولتی در غور به طالبان پیوستند
۲۳ تن پولیس و ۷ تن نیروهای خیزش مردمی در جنوب غرب ولسوالی تیوره ولایت غور با تمامی جنگ افزار و مهمات به طالبان پیوستند.
یک منبع معتبر امنیتی در ولسوالی تیوره ولایت غور که نخواست نام از وی برده شود، این خبر را تایید کرد و گفت:”روز گذشته ۲۳ تن پولیس و ۷ تن از نیروهای خیزش مردمی مستقر در پوسته امنیتی “اونه” در 35 کیلومتری جنوب غرب ولسوالی تیوره با تمامی جنگ افزار و مهمات با طالبان پیوست شدند”.
این منبع گفت، در محل درگیری صورت نگرفته و یکجا شدن این تعداد نیروها با طالبان با پا درمیانی برخی مردم عام منطقه صورت گرفته است.
پوسته “اونه” در مسیر سرک عمومی تیوره-فراه موقعیت دارد که نقش مهم در تامین امنیت این مسیر و مناطق اطراف آن، داشت.
قابل ذکر است که نیروهای دولتی اکنون کمربند های امنیتی را در مناطق یخن سفلی و اطراف آن به هدف دفع حملات طالبان افراز نموده اند.
منابع دولتی به گونه رسمی و همچنان طالبان تا اکنون در این مورد چیزی نگفته اند.
پنج شنبه ۱۲ حمل ۱۴۰۰
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور